Ygs taban puanları

Ygs taban puanlarıYGS sınavı uzun süre hazırlandığınız bilgilerinizi ve hünerlerinizi sergileyeceğiniz bir sınav olacaktır. Bu sistem içerisinde amaçlarınıza ulaşmak için geçmek zorunda olduğunuz YGS ‘de elbette bilgi kadar zamanla da yarışacaksınız. Ve aynı zamanda bilgi kadar sınav sistemini de bilmekte önemlidir. Şimdi 2011 YGS de sisteme şöyle bir göz atalım.

YGS’ nin süresi 160 dakikadır. Sınavda Temel Matematik, Türkçe, Sosyal ve Fen Bilimleri testleri yer almaktadır.

YGS’ de 6 çeşit puan türü vardır. YGS-1 ve YGS-2 eski sistemdeki Sayısal-1 yerine geçen puan türleridir.

YGS-3 ve YGS-4 eski sistemdeki Sözel-1 yerine geçen puan türüdür.

YGS-5 ve YGS-6 eski sistemdeki EA-1 yerine geçen puan türüdür.

YGS ‘ de adayın puanının hesaplanması için en az iki testten 0.5’ er net yapması gerekir.

YGS’ de yer alan 4 testte yer alan sorulardan bırakılan netler ve bunların puan olarak değeri LYS puanına toplamda %40 olarak katkı yapacaktır.
Ancak YGS’ nin Dil puanlarına etkisi farklı oranlarda olacaktır.
Ygs taban puanları

DİL-1 puanı hesaplanırken YGS %35 etkili olurken DİL-2 puanı hesaplanırken %50, DİL-3 puanı hesaplanırken %80 oranında etki edecektir.

YGS ‘ de 6 çeşit puan türünün her birindeki Temel Matematik, Türkçe, Sosyal ve Fen Bilimleri testlerinin her puan türündeki % lik ağırlığı birbirinden farklıdır. Her puan türüyle farklı yükseköğretim programlarına yerleştirme yapılacaktır eski sistemde puan türü hesaplanırken ders grubu başarısı göz önüne alınırken 2010 YGS ‘de ders başarısı ön plana çıkmış durumdadır.

YGS’ de 3 baraj puanı bulunmaktadır. Peki adaylar hangi baraj puanını geçerse hangi haklara sahip olacaktır.

TABAN PUAN-1 =140 puan(Birinci baraj puanı): YGS’ de 140 puanı alan adaylar sınavsız geçişle girilen 2 yıllık MYO’ ları dışındaki 2 yıllık Ön Lisans programları ve açık öğretim programlarını tercih etme liselerin resim, müzik, spor vs alanlarından mezun adaylarda kendi alanlarıyla ilgili yetenek sınavlarına girme hakkını elde edeceklerdir. Liselerin FEN, TM, SOSYAL alanlarından mezun olan adaylar yetenek sınavlarına girebilmek için YGS’ den en az 180 ve üstü puan almalıdır.

Açık öğretim Fakültesi Açık öğretim Okul Öncesi Öğretmenliği (YGS), Açık öğretim İngilizce Öğretmenliği( DİL-1)gibi bölümler açık öğretim olmasına rağmen kontenjanlıdır ve YGS, LYS puanı ile girilir.

Bunlardan Açık öğretim Okul öncesi Öğretmenliği sadece Kız Meslek lisesi Çocuk Gelişimi alanından mezun olan adayların YGS puanıyla yerleşebildikleri bir bölümdür. Diğer adaylar bu bölümü tercih edememektedir.

Açık öğretim İngilizce öğretmenliği bölümüne de Anadolu öğretmen lisesi mezunları ek puanla yerleşerek diğer liselerin İngilizce alanından mezun olanlara göre avantaj elde ederek bu bölümlerin kontenjanlarını doldurmaktadır.

2 yıllık meslek yüksekokullarına Meslek Lisesi öğrencileri sınavsız geçişle yerleştikten sonra onlardan boş kalan kontenjanlara merkezi yerleştirmeden sonra tercihleri arasında bulunuyorsa genel lise yada diğer meslek liselerinin farklı alanlarından mezun olan adaylar alan dışı kırılmış(AOBP 0, 12 ile çarpılmış) YGS puanlarıyla yerleşme şansı bulabilirler

TABAN PUAN-2 =180 puan(İkinci baraj puanı): YGS’ de 180 ve üstü puan alan adaylar LYS sınavların dan istediklerine girme hakkına sahiptir.

TABAN PUAN-3 =180 puan(Üçüncü baraj puanı): LYS puanı ile öğrenci alan 4, 5 ve 6 yıllık lisans programlarını ve (eski sistemde EA-1, SAY-1 ve SAY-1) yeni sistemde YGS puanlarıyla öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkına sahiptirler.

Adaylar 6 YGS puan türü(YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS6) içerisinde kendi alanıyla ilgili olmayan bir puan türünden 180 barajını geçse dahi LYS sınavlarında kendi alanıyla ilgili LYS sınavlarına girme ve kendi alanındaki LYS puanlarıyla girilen 4-5-6 yıllık lisans programlarına tercih yapma hakkına sahiptir. Meslek lisesinden mezun bir aday ek puanla ir yere yerleşebilmek için YGS ‘ den en az 180 puan almalıdır.

2 ya da 4 yıllık kontenjansız bir açık öğretim programına yerleşen bir aday bir sonraki yıl bir yükseköğretim programına yerleştirilirken AOBP’ si kırılmaz. 2010’ da 2 ya da 4 yıllık bir örgün yükseköğretim programına yerleşen bir aday aynı yıl AÖF ‘ nin kayıt döneminde yerleştiği programla aynı olmamak koşuluyla direkt AÖF bürosuna giderek açık öğretim fakültesine de kayıt yaptırıp iki üniversite birden okuma hakkına sahiptir.

Kimya öğretmenliği neden YGS puanıyla öğrenci almaktadır? Kimya Öğretmenliğinin YGS-2 puanıyla öğrenci almasının sebebi meslek liselerinde Kimya ve Kimya Teknolojisi alanlarının bulunmasıdır. Bu alanlardan mezun olan adaylar Kimya Öğretmenliğine ek puanla yerleşirken Genel Liselerin ve diğer liselerin Fen alanından mezun olan adaylarda YGS-2 puanlarıyla alan içi olarak tercih edebilmektedirler.

Karşısında Fakülte ya da Yüksekokul yazan programlar o programın Fakülte ya da Yüksekokul bünyesinde bulunmasına göre puan türündeki farklılığı belirtmek içindir.

Eşit Ağırlıklı, Sosyal Ağırlıklı ve Sayısal Ağırlıklı programların özelliği nedir ?
Örneğin Eşit Ağırlıklı Programlar; Bu programa yerleşmek isteyen adaylar Eşit Ağırlıklı programlar Yüksekokulu için YGS-5, Eşit Ağırlıklı programlar Fakültesi için TM-2 puanlarına göre iktisadi ve idari bilimler fakültesi gibi alanlara yerleşiyorlar daha sonra 2.sınıfta iktisat, işletme, kamu yönetimi gibi bölümleri seçebiliyorlar .

Eşit Ağırlıklı Programlar, Sayısal Ağırlıklı Programlar, Sözel Ağırlıklı Programlar, Dil Ağırlıklı Programlar’ a üniversite de yerleştirme fakülte ve puan bazındadır.
Fakülte ve puan türü tercihi yapan öğrenciler kayıt olurken istedikleri bölüm/programı tercih ederler.

Birinci sınıfın sonunda bu tercihlerini (puan türü bazında)değiştirme veya kesinleştirme hakları vardır.

Ancak, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla bu programlara yerleştirilen öğrencinin ortak eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra Yükseköğretim kurumları arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin 10 ncu maddesi hükümleri kapsamında bu lisans derecelerinden birinde öğrenime devam edebilmesi için merkezi sınavdan aldığı puanın, merkezi sınava girdiği yıl itibariyle yurt içindeki diğer üniversitelerdeki eşdeğer programa kayıt yaptıran en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması şarttır.

Sayısal Ağırlıklı Programlar; “Fakülte seçiyorsunuz. Örneğin Mühendislik Fakültesi seçtiniz. Birinci sınıfı fakültenin diğer bölümlerindeki öğrencilerle ortak derslerden oluşan bir sistemle okuyorsunuz. Meslekleri, bölümleri tanıyorsunuz. Sonra Mühendislik Fakültesi içindeki Bilgisayar, Elektronik, Endüstri, Makine
Mühendisliği arasında bir seçim yapıyorsunuz.

2009’da ÖSS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına (açıköğretimin kontenjansız bölümleri hariçtir.)yerleştirilen adaylar 2010-ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken AOBP’ ye eklenecek katsayılar yarıya düşürülecektir.

Sınavsız geçiş ile 2009 ÖSYS’ de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2010 da AOBP’ lerine uygulanacak katsayılarda ise herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

2010 da sınava giren her aday Ortaöğretim başarı puanı (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA ) üç puan türünde hesaplanacaktır. OBP’ lerin ağırlıklandırılmasında okulun son sınıf öğrencilerinin ilgili yılda elde ettiği AOBP –SAY için YGS-1 VE YGS-2’ nin ortalamalarının ortalaması AOBP-SÖZ için YGS-3 ve YGS-4’ ün ortalamalarının ortalaması, AOBP EA için de YGS-5 ve YGS-6’nın ortalamalarının ortalaması kullanılacaktır.

YGS Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.

l Sınava gireceğiniz yeri önceden mutlaka gidip görün.

l En geç saat 09:15 de sınava gireceğiniz yerde bulunmaya özen gösterin.

l Sınavdan önce sağlığınıza ve beslenmenize özen gösterin

l Sınavdan bir önceki gün kesinlikle ders çalışmayın ve günü dinlenerek sakin bir ortamda, sevdiğiniz şeylerle uğraşarak geçirmeye çalışın

l Önceden öğrendiğiniz konularla ilgili tekrarlarınızı sınav gününe kadar yapabilirsiniz, ancak son anda yeni bilgiler öğrenmeye çalışmak daha önceden öğrenilen bilgiler üzerinde olumsuz etki yapar.

l Sınavdan bir önceki gün sınavla ilgili konuşmalar yapmaktan ve böyle konuşmaların yapılacağı çevrelerden uzak durmaya çalışın

l Fazla çay kahve gibi maddeleri ve sakinleştiricileri, uyarıcı nitelikli ilaçları (doktor tavsiyesi harici) kullanmaktan kaçının

l Bir kaç gece üst üste uykusuz kalmak öğrenme, dikkat ve akıl yürütme gibi zihinsel faaliyetleri olumsuz etkiler özellikle sınavdan önceki gece rahat ve yeteri kadar uyumaya özen gösterin ve her zaman yattığınız saatte yatın

l Sınavla ilgili hazırlıkları tamamladığınızı ve bu sınavı başarmak istediğinizi düşünün. Yeteri kadar hazır olup olmadığınızın muhasebesini sınav sonrasına bırakın.

l Sınavın başlayış saatini ve sabah hazırlığını dikkate alarak biraz erken uyanın sınav sabahı iyi bir kahvaltı yapmaya özen gösterin

l Sınava giderken gerekli belge ve araçlarınızı son bir kez kontrol edin

l Sınavdan önceki dakikalarınızı sakin geçirmeye çalışın

Sınav Başlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.

l 2010 YGS sınava giriş ve kimlik belgenizi sınav görevlisine teslim edin

l Sınav kağıdındaki ÖSYM ya da T.C kimlik numaranızı ve adınıza düzenlenmiş olup olmadığını kontrol edin

l Cevap kağıdındaki ve kitapçık üzerindeki kodlamaları yapın YGS de 10 ayrı türde kitapçık bulunmaktadır.

l Sorulara geçmeden önce soru kitapçığının sayfalarını kontrol edin

l Sınav başladıktan sonra adayların ilk 80 dk. içinde ve son 15 dakika sınav salonunu terk etmeleri yasak olduğundan bütün ihtiyaçlarınızı sınava girmeden karşılayın

l Sınava başladığınızda her şeyi unuttuğunuz duygusuna kapılabilirsiniz ancak bu geçici bir durumdur bir kaç soruyu yanıtladıktan sonra bu durum ortadan kalkacaktır.

l Cevap kağıdınız optik okuyucu tarafından değerlendirileceği için kodlama sırasında cevap kağıdınızın zedelenmemesine, delinmemesine, yırtılmamasına özen gösterin silginizin de kağıdı tahrip etmeyecek ve iz bırakmayacak şekilde yumuşak olmasına dikkat edin.

Sorularda takılarak fazla zaman harcamayın her sorunun yaklaşık 1 dk süresi olduğunu unutmayın

l Testteki soruları sırasıyla çözün. Birinci turda doğruluğundan kesin emin olduğunuz soruları cevaplayın. Doğruluğundan kesin emin olmadığınız veya size zor gelen soruların yanıtlanmasını ikinci tura bırakın

l Zor sorularla kolay sorular arasında puan değeri bakımından fark yoktur.

l Cevaplamakta zorluk çektiğiniz soruları yanına işaret koyun. Diğer soruların yanıtlaması bittiğinde bu sorulara tekrar dönebilirsiniz.

l Önceden bildiğinizi sandığınız bazı soruları hatırlamayabilirsiniz. Çözemediğiniz birkaç soru başarınızı önemli derecede etkilemez.

l Çözemeyeceğiniz soruların çıkabileceğini unutmayın ve bu tür sorularla karşılaştığınızda güvensizlik duygusuna kapılmadan bir sonraki soruya geçin

l Doğru cevabı bulduğunuzu sanarak diğer seçenekleri hiç okumamak çoğu zaman sizin zararınıza olabilir . Bu nedenle cevabın 100/100 doğruluğundan emin olduğunuz durumlarda diğer seçenekleri okuyarak zaman kaybetmeyin.

l 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürdüğünden anlamadığınız soruları boş bırakın, tahminde bulunmayın.

l Yanıtları işaretlerken kodlamada hata ya da kaydırma olmadığından emin olun, arada kontrol edin.
Kaynak: http://blog.milliyet.com.tr/

Bu yazı Eğitim Haber kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın