ygs 1, ygs 2, ygs 3, ygs 4, ygs 5, ygs 6 nedir

By | 28 Nisan 2011

ygs 1, ygs 2, ygs 3, ygs 4, ygs 5, ygs 6 nedir

Temel Matematik: -Matematik, -Geometri

Türkçe: -Türkçe

Sosyal Bilimler: -Tarih, -Coğrafya, -Felsefe

Fen Bilimler: -Fizik, -Kimya, -Biyoloji

Ygs Nedir
ygs 1, ygs 2, ygs 3, ygs 4, ygs 5, ygs 6 nedir

YGS’ de 6 çeşit puan türü vardır. YGS-1 ve YGS-2 eski sistemdeki Sayısal-1 yerine geçen puan türleridir.

YGS-3 ve YGS-4 eski sistemdeki Sözel-1 yerine geçen puan türüdür.

YGS-5 ve YGS-6 eski sistemdeki EA-1 yerine geçen puan türüdür.

YGS ‘ de adayın puanının hesaplanması için en az iki testten 0.5’ er net yapması gerekir.

YGS’ de yer alan 4 testte yer alan sorulardan bırakılan netler ve bunların puan olarak değeri LYS puanına toplamda %40 olarak katkı yapacaktır.
Ancak YGS’ nin Dil puanlarına etkisi farklı oranlarda olacaktır.

ygs 1, ygs 2, ygs 3, ygs 4, ygs 5, ygs 6 nedir

DİL-1 puanı hesaplanırken YGS %35 etkili olurken DİL-2 puanı hesaplanırken %50, DİL-3 puanı hesaplanırken %80 oranında etki edecektir.

YGS ‘ de 6 çeşit puan türünün her birindeki Temel Matematik, Türkçe, Sosyal ve Fen Bilimleri testlerinin her puan türündeki % lik ağırlığı birbirinden farklıdır. Her puan türüyle farklı yükseköğretim programlarına yerleştirme yapılacaktır eski sistemde puan türü hesaplanırken ders grubu başarısı göz önüne alınırken 2010 YGS ‘de ders başarısı ön plana çıkmış durumdadır.

YGS’ de 3 baraj puanı bulunmaktadır. Peki adaylar hangi baraj puanını geçerse hangi haklara sahip olacaktır.

TABAN PUAN-1 =140 puan(Birinci baraj puanı): YGS’ de 140 puanı alan adaylar sınavsız geçişle girilen 2 yıllık MYO’ ları dışındaki 2 yıllık Ön Lisans programları ve açık öğretim programlarını tercih etme liselerin resim, müzik, spor vs alanlarından mezun adaylarda kendi alanlarıyla ilgili yetenek sınavlarına girme hakkını elde edeceklerdir. Liselerin FEN, TM, SOSYAL alanlarından mezun olan adaylar yetenek sınavlarına girebilmek için YGS’ den en az 180 ve üstü puan almalıdır.

Açık öğretim Fakültesi Açık öğretim Okul Öncesi Öğretmenliği (YGS), Açık öğretim İngilizce Öğretmenliği( DİL-1)gibi bölümler açık öğretim olmasına rağmen kontenjanlıdır ve YGS, LYS puanı ile girilir.

Bunlardan Açık öğretim Okul öncesi Öğretmenliği sadece Kız Meslek lisesi Çocuk Gelişimi alanından mezun olan adayların YGS puanıyla yerleşebildikleri bir bölümdür. Diğer adaylar bu bölümü tercih edememektedir.

Açık öğretim İngilizce öğretmenliği bölümüne de Anadolu öğretmen lisesi mezunları ek puanla yerleşerek diğer liselerin İngilizce alanından mezun olanlara göre avantaj elde ederek bu bölümlerin kontenjanlarını doldurmaktadır.

2 yıllık meslek yüksekokullarına Meslek Lisesi öğrencileri sınavsız geçişle yerleştikten sonra onlardan boş kalan kontenjanlara merkezi yerleştirmeden sonra tercihleri arasında bulunuyorsa genel lise yada diğer meslek liselerinin farklı alanlarından mezun olan adaylar alan dışı kırılmış(AOBP 0, 12 ile çarpılmış) YGS puanlarıyla yerleşme şansı bulabilirler

TABAN PUAN-2 =180 puan(İkinci baraj puanı): YGS’ de 180 ve üstü puan alan adaylar LYS sınavların dan istediklerine girme hakkına sahiptir.

TABAN PUAN-3 =180 puan(Üçüncü baraj puanı): LYS puanı ile öğrenci alan 4, 5 ve 6 yıllık lisans programlarını ve (eski sistemde EA-1, SAY-1 ve SAY-1) yeni sistemde YGS puanlarıyla öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkına sahiptirler.

Adaylar 6 YGS puan türü(YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS6) içerisinde kendi alanıyla ilgili olmayan bir puan türünden 180 barajını geçse dahi LYS sınavlarında kendi alanıyla ilgili LYS sınavlarına girme ve kendi alanındaki LYS puanlarıyla girilen 4-5-6 yıllık lisans programlarına tercih yapma hakkına sahiptir. Meslek lisesinden mezun bir aday ek puanla ir yere yerleşebilmek için YGS ‘ den en az 180 puan almalıdır.

2 ya da 4 yıllık kontenjansız bir açık öğretim programına yerleşen bir aday bir sonraki yıl bir yükseköğretim programına yerleştirilirken AOBP’ si kırılmaz. 2010’ da 2 ya da 4 yıllık bir örgün yükseköğretim programına yerleşen bir aday aynı yıl AÖF ‘ nin kayıt döneminde yerleştiği programla aynı olmamak koşuluyla direkt AÖF bürosuna giderek açık öğretim fakültesine de kayıt yaptırıp iki üniversite birden okuma hakkına sahiptir.

Kimya öğretmenliği neden YGS puanıyla öğrenci almaktadır? Kimya Öğretmenliğinin YGS-2 puanıyla öğrenci almasının sebebi meslek liselerinde Kimya ve Kimya Teknolojisi alanlarının bulunmasıdır. Bu alanlardan mezun olan adaylar Kimya Öğretmenliğine ek puanla yerleşirken Genel Liselerin ve diğer liselerin Fen alanından mezun olan adaylarda YGS-2 puanlarıyla alan içi olarak tercih edebilmektedirler.

Karşısında Fakülte ya da Yüksekokul yazan programlar o programın Fakülte ya da Yüksekokul bünyesinde bulunmasına göre puan türündeki farklılığı belirtmek içindir.

Eşit Ağırlıklı, Sosyal Ağırlıklı ve Sayısal Ağırlıklı programların özelliği nedir ?
Örneğin Eşit Ağırlıklı Programlar; Bu programa yerleşmek isteyen adaylar Eşit Ağırlıklı programlar Yüksekokulu için YGS-5, Eşit Ağırlıklı programlar Fakültesi için TM-2 puanlarına göre iktisadi ve idari bilimler fakültesi gibi alanlara yerleşiyorlar daha sonra 2.sınıfta iktisat, işletme, kamu yönetimi gibi bölümleri seçebiliyorlar .

Eşit Ağırlıklı Programlar, Sayısal Ağırlıklı Programlar, Sözel Ağırlıklı Programlar, Dil Ağırlıklı Programlar’ a üniversite de yerleştirme fakülte ve puan bazındadır.
Fakülte ve puan türü tercihi yapan öğrenciler kayıt olurken istedikleri bölüm/programı tercih ederler.

Birinci sınıfın sonunda bu tercihlerini (puan türü bazında)değiştirme veya kesinleştirme hakları vardır.

Ancak, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla bu programlara yerleştirilen öğrencinin ortak eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra Yükseköğretim kurumları arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin 10 ncu maddesi hükümleri kapsamında bu lisans derecelerinden birinde öğrenime devam edebilmesi için merkezi sınavdan aldığı puanın, merkezi sınava girdiği yıl itibariyle yurt içindeki diğer üniversitelerdeki eşdeğer programa kayıt yaptıran en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması şarttır.

Sayısal Ağırlıklı Programlar; “Fakülte seçiyorsunuz. Örneğin Mühendislik Fakültesi seçtiniz. Birinci sınıfı fakültenin diğer bölümlerindeki öğrencilerle ortak derslerden oluşan bir sistemle okuyorsunuz. Meslekleri, bölümleri tanıyorsunuz. Sonra Mühendislik Fakültesi içindeki Bilgisayar, Elektronik, Endüstri, Makine
Mühendisliği arasında bir seçim yapıyorsunuz.

ygs ile girilecek 4 yıllık bölümler ,ygs barajı geçmek için kaç net ,180 puan kaç net ,ygs de kaç net yapmak gerekir ,ygs sınavı türk dili ve edebiyat bölümüne kaç puanla girilir ,kaç netle hangi üniversiteye girilir ,hukuk fakültesi için kaç net gerekir ,kaç puanla hangi üniversiteye girilir ,ygs baraj puanı kaç net

2009’da ÖSS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına (açıköğretimin kontenjansız bölümleri hariçtir.)yerleştirilen adaylar 2010-ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken AOBP’ ye eklenecek katsayılar yarıya düşürülecektir.

Sınavsız geçiş ile 2009 ÖSYS’ de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2010 da AOBP’ lerine uygulanacak katsayılarda ise herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

140 puan kaç net ,tıp için kaç net gerekir ,ygs için kaç net gerekir ,2010 öss barajı geçmek için kaç net gerekiyor ,ygs barajı ,ygs 400 puan  ,kaç netle hangi üniversiteye girilir 2010 ,kaç puanla hangi üniversiteye girilir 2010 ,ygs sınavından sözelden 180 almak için kaç net lazım ,açıköğretime kaç puanla girilir ,barajı geçmek için kaç net ,tıp için gerekli puan ,ygs puan ,ygs s ,açıköğretim için kaç net gerekli ,hangi fakülte kaç puan ,hukuk fakültesi için kaç net gerekir 2010 ,hukuk için kaç net gerekir ,öss 180 puan kaç net

2010 da sınava giren her aday Ortaöğretim başarı puanı (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA ) üç puan türünde hesaplanacaktır. OBP’ lerin ağırlıklandırılmasında okulun son sınıf öğrencilerinin ilgili yılda elde ettiği AOBP –SAY için YGS-1 VE YGS-2’ nin ortalamalarının ortalaması AOBP-SÖZ için YGS-3 ve YGS-4’ ün ortalamalarının ortalaması, AOBP EA için de YGS-5 ve YGS-6’nın ortalamalarının ortalaması kullanılacaktır.

Etiketler:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

282 thoughts on “ygs 1, ygs 2, ygs 3, ygs 4, ygs 5, ygs 6 nedir

 1. MUHAMMET ÇAKIR

  Merhaba ben ygs3 179,502ygs4 192,375 ygs5 161,486 puan aldım ben meslek lisesi mezunuyum hangi hangi lys sınavlarına girebilirim ve lys den iyi puan alırsam hangi bölümleri tercih etmeliyim ve lys den bu düzeyde bir puan alırsam 4 yıllık bir ünv . girebilirmiyim

  Reply
 2. muhammet

  arkdasım seneye bır daha dene bu puanla ancak acıkogretım yazarsın…iyi gunler

  Reply
 3. hakan18

  ben düz lise mezunuyum ve bölümüm eşit agırlık.ygs 5 puanım 213 simdi ben lys den cok dusuk bi puan alsam da ygs den ogrenci alan okullardan birine girebilirmiyim birde hangi bolumler var yazarsanaız seviirim…

  Reply
  1. servet

   ben düz lise mezunuyum ve bölümüm eşit agırlık. hangi üniversiteleri seçmeliyim

   Reply
 4. memet

  ben ea mezunuyum ygs3 ten 213,791 ygs4 ten 199,578 ygs5ten 200,876 aldım 2 yıllık myo girebilirmiyim?

  Reply
 5. arzu83

  mrb.bn sozel duz lıse den mezunum.ygs 3 267. ygs4 259.ygs5 245.ygs6 217.ygs1 180.ygs2 177.bn bıde eskı mezunumm..bızımm zamanımızda boyle deıldıı..cokk tuaff bu anlasılmıo..bır yere gırebılırmıyımm.?cvp yazarsanız sevınırım.teskkurler.

  Reply
 6. ebru

  mrb … benm puanlarım ygs3:222 ygs4:211 ygs5:215,578 ygs6:204.407 sizce bu puanlarla herhangi bi ünv gidebilirmym ? yardımcı olursanz sevinirim

  Reply
 7. Eğitim TUBE Post author

  Arkadaşlar yukarıdaki yazıyı acele etmeden okursanız cevabı orada var. 140 puan almışsanız taban puanı geçmişsinizdir bu puanla açıköğretim gidebilirsiniz. TABAN PUAN-2 =180 puan(İkinci baraj puanı): YGS’ de 180 ve üstü puan alan adaylar LYS sınavların dan istediklerine girme hakkına sahiptir.

  Reply
 8. Eğitim TUBE Post author

  @ebru

  Sınavda 140-180 arası puan alan adaylar sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açıköğretim programlarını tercih edebilecek. YGS puanlarının en az biri 180 olan adaylar LYS‘ye girmeye hak kazanabilecek.

  Sınavda 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek.

  Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için ise YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekecek.

  Reply
 9. berkay

  şimdi sorum şu olacak ygs puanı lysye etki yapıyormu mesleel ben ygs3 ve 4den 200 almışım okul puanım lys girdikten sonramı eklenecek yoksa tercihlerden öncemi eklenecek okul puanım 80 ve yeni sistemde kaç gelir açıklarsanız sevnirim tşk şimdiden

  Reply
 10. ahmet

  ben üniversitenin kayıtlı öğrencisiyim bu sene tekrar sınava girdim ygs 6 puanım 194 tercih yapabilirmiyim 2 senelik bir bölüme yerleşme umudum varmı

  Reply
 11. ENES

  ben ygs 4 ten179.482 puan aldım 4 yıllık açıköğretim yazabilirmiyim. yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  Reply
 12. ezgi

  slm ben ygs 5 ten 330 ygs 6 dan 338 yaptm bu puanla 4 yıllık bankacılığa yada herhangi dört yıllık bölüme yerlesebilirmiyim lütfen yardımcı olun yoksa kafayı yicem

  Reply
 13. İskender

  Kolay Gelsin.

  Eşit Ağırlık Mezunuyum, Balıkesir MYO Pazarlama bölümünde son yılım ve yine sınava girdim.
  Şimdi aldım puanlara ve yukarıda yazılanlara bakacak olursa, barajı geçmiş ve Açıköğretim tercih etme hakkına sahip olmuşum. Ancak bu puan sisteminde kendi aldığım puanların normal ölçülerde iyi mi kötü mü olduğu konusunda net bir karar veremedim :)

  YGS-5 Puanı 302,195 Başarı Sıralaması 354.133 YGS-6 Puanı 277,647 Başarı Sıralaması 395.913

  AÖF ve ön lisans programlarını başarı olarak saymıyorum. Bunlar dışında bu puan iyi midir, başarılı mıdır, nedir? Biri söylesin artık :) Ve sanırım bu puanlar ham puan değil? Orta Öğretim puanı eklenmiş halleri olması gerek?

  Reply
 14. ahmet

  arkadaş ygs tercihleri lys den sonramı yoksa bi kaç gün içindemi başlıyor bilgisi olan varmı
  verdiğiniz cevaplar için şimdiden teşekkürler.

  Reply
 15. ömer

  iyi günler ben düz lise sayısal bölümü mezunuyum YGS-1 176,049 YGS-2 179,542 YGS-3 219,926 YGS-4 209,982 YGS-5 207,960 YGS-6 196,445 puanlarını aldım ve hangi lys bölümünü tercih etmeliyim hangi lys sınawına girmeliyim yardımcı olabilirmisiniz :S

  Reply
 16. özge

  ygs5 268,060 ygs6 238 986 birde gecen yıl yerleşitğim için puanım düşecek 2 yıllık tercih yapabılırmiyim yada nereleri yapabılırım.

  Reply
 17. esenyurtlu

  ygs5.400.89 ygs6.421.35 acaba 2 yıllık güverte temizliği tutturabilirmiyim ??? :P

  Reply
 18. tuana

  arkdaşlar ygs den 222 aldım lys ye girmiycem okul puanım buna eklenirmi lütfen cvp

  Reply
 19. Saim

  selam Arkadaşlar:
  ben düz lise sayısal mezunuyum.Bu yıl ygs 1 den 365 aldım sizce bu puana göre bana bilgisayar ve öğretim Teknolijileri öğretmenliği gelir mi?Bilgisi olan lütfen cevap yazsın…..

  Reply
 20. atila ös

  ygs1-139,525 …ygs2-138.11 ..ygs3-172.624..ygs4-168703..ygs5-165,550..ygs6-154,066 …….dört yıllık açık öğretim fakültesine kayıt olabilirmiyim yardımlarınız için tşkrler

  Reply
 21. ökkeş kenger

  ya arkadaşlar ben size şöyle bi soru yönetecem bnm puan 149 aldım açık öğretim tercih yapma hakkım varmı eğer varsa son tercih yapma tarihi ne zaman acaba söyler msiniz??

  Reply
 22. ergü akçay

  ygs-4 147 puan almışım açık öğretim 4 yıllığa müracat edebilirmiyim teşekkürler

  Reply
 23. muharrem

  ygs5 puanım 365 acaba dandik falan farketmez okuldan da 60 falan geliyor 425 oluyo okul öncesine doğu ve güneydoğu harici herhangi bi yerde girme şansım var mı az da olsa

  Reply
 24. ferhat

  yaa arkadaşlar çok önemli bşe sorcam şimdi 2 yılllık açık öğretimden bi bölüm seçtik diyelim buna okul puanıda eklenicekmi yoksa eklenmeden mi seçim yapıcaz cvplarsanız sevinirim

  Reply
 25. ertugrul

  sözel bölüm çıkışlıyım acaba hangi bölümleri yazabilirim ygs-3den 233,054- ygs4den-216,226- ygs5den-221,061- ygs6dan-202,406

  Reply
 26. ugR

  bırakanın onu bunu tercih yaptıgınızda belli olur herşey hiç takmaya gerek yok bn ygs-1 den 283.463 ham yaptım bilgisayar öğretmenliği istiodum hiç sanmıorum olsun polislik okucaz inş :)

  g3lpcpc@hotmail.com ulaşabilirsiniz…

  Reply
 27. nihall

  ben mesleki açıköğretim lisesi okuyorum ygs3 den 180,067 aldım lysyede girmedim bu yıl yerleştirilebilirmiyim

  Reply
 28. ugR

  aynen gelen puanlar ham puan . mesela ben 260 bininci oldum türkiyede hamda ama bu 260binin içinde sayısalcı war ea cı war sözelci war ek puan gelince ilk 30 bine girerim diye düşüorum ama pc öğretmenliği ilk 10 bin küsürle oluyor umudum yok yani polisliği denicem inş olur :)

  Reply
 29. tuğçe

  ben sayısal öğrencisiyim. ygs 1 388 ygs2 382. mühendislik istiodum. olur mu? itü makina. 2. dha ii geçti. özellikle matematik baya iyi. fen tam istediğim gibi olmadı. ygs nin %30u alıncak diye duyumlar var. doğru mu?

  Reply
 30. selda

  iyi günler ben düz lise eşit ağırlık bölümü mezunuyum ama sözelden tercih yapmak istiyorum sizce yapabilirmiyim bilgilendirirseniz sevinirim

  Reply
 31. Barış

  yaw arklar gözünüzü sevem 50 tane soru sormuşunuz herkes kafasına göre hangınız cevap alabıldınız butun soruların cevabı yukarda yazıo :D yapmayın çocuklar yapma volkann :D :D..

  Reply
 32. keto

  ugR nickli şahıs yalan konuşuyosun utanmıyomusun yalan konusmaya ? benım puanım 308 başarı sıram 345 bın lerde sen 283 puanla naısl 260 bınıncı oluon ? ınsanlşareı kerızmı sanıon ugur acık yureklılıkle soyle senın gıbıler yuzunden bu ulke bu halde puhh sana

  Reply
 33. soner

  mrb ben sözelciyım aobp puanım 316 bır üniversıteye yerlesebılır mıyım aceba

  Reply
 34. hatich

  selam ben Y-DİL 3′ten 247,615 aldım… sizce yeterli mi? Bir yere girilebilir mi?

  Reply
 35. korkut

  YGS-1 ve YGS_2 ile yerleşebileceğim 4 yıllık yerler neler ??

  Reply
 36. CaN

  arkadaşlarım size bi tavsiye 4 yıllık bi yerleri kazanmaya baqın bazı iki yıllıklar hariç digerlerini boşuna okursunuz polis alır devlet 4 yıllık ister kpssden 87 alırsınız atanamassınz her yerde 4 yılların borusu ötüyo özlellikle 2 yıllık işletme mezunu kaynıyo her taraf daha az rakiple yarışacagızı iki yıllıklar seçin

  Reply
 37. abdulrezzak

  slm ben meslekk lisesi bilgisayar bölümü mezunuyum ek puanlı 393 puan aldım sıralama 2950 kendi alanımla ilgili bir yere yerleşebilirmiyim

  Reply
 38. semra

  ben ticaret mes. lis. mezunuyum.. ve sınava girmeden 2 yıllık sıvavsız geçiş yapmak istiyorum.. tablo 3A dan mı tercih yapmam gerekiyor acaba?
  yardım lütfenn

  Reply
 39. sevcan

  oğlum turizm meslek lisesi mezunu.puanı ygs 4 ekpuanlı 311.249 67919sıralama,ygs6 283.202 85828 sıralaması ege bölgesinde bir üniversiteye yerleşebilirmi?ayrıca kendi bölümü dışında nereleri tercih edebilir ?fikir verirseniz çok seviniriz.şimdiden çok teşekkürler…

  Reply
 40. su

  mrb bn tm öğrencisiyim ama geo ve mat iyi değil. Sadece sözele girmek istesem puanım düşermi ? düşerse ne kadar ?

  Reply
 41. ahmet

  2 senelik bölümlerde düşme söz konusu değil 4 senelikte düşer su bende sözelciyim ama ea bölüm kazandım geçen sene

  Reply
 42. yener

  slm arkadaslar. biraz gec kaldim sanirim ama bisey sorucam benim ygs 1 153.041 ygs2 148.248 ygs3 174.840 ygs4 161.777 ygs5 176.255 ygs6 171.372. puanlarim bunlar. bu puanlarla 2 yillik acik ögretim tercih yapabilirmiydim?? yada nereyi yapabilirdim?? buna acil cvb verirseniz cok sevinirim. bekliyorum tesekkürler.

  Reply
 43. yener

  tesekkür ederim. peki ek tercih hakkim varmi? varsa bu ek tercih nezaman oluyor? vede adalet yada yerel yönetimler i tercih edebilirmiyim? bilgilendirirseniz sevinirim. bu benim icinönemliydi :( simdiden tesekkür ederim…

  Reply
 44. eda

  ya ben sayısalcıyım .okul oncesı ogretmnlgı ıstıorum .sadece ygs sınavına gırsem lys ye gırmesem yeterlı olurmu ?bırı bana cevap yazsın pleaseeeee :)

  Reply
 45. YAŞAR

  YA BEN ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİNİ İSTİYORUM HANGİ DERSLERİ AĞIRLIKLI ÇALIŞMAM GEREK

  Reply
 46. furkan

  benim merak ettiğim şey ben eşitağırlık öğrencisiyim mart ayında gireceğim sınavda bana mat1 mi sorulacak komple mat2 de olcakmı diğer ygs 1 ,2,3,4,5,6 da mat ın 1 imi 2 simi sorulcak onu merak ediyorum

  Reply
 47. NAZLI

  SINAVA GİREN ÖĞRENCİLERİN %80.İ YGS ÜZERİNDEN TERCİH YAPIYOR. ÖZELLİKLE MESLEK LİSELERİ… BUNDAN DOLAYI SENİN ŞANSIN AZALIYOR. LYS.YE GİRERSEN EĞER ŞANSIN DAHA FAZLA OLUYOR. BU FIRSATI KAÇIRMA BENCE

  Reply
 48. serpil

  ya ben gzl sanatlar lisesi 3.snf öğrencsyım fakat ygs kaça greceğğimi bilmıorm :? bırı cvp verrmı :?

  Reply
 49. neslihan

  ticaret meslek lisesi muhasebe öğrencisisiysen cnm ygs 5 ve ygs 6 puanna bakıolarmş:)

  Reply
 50. Byn karamsar :(

  ya ben muhasebe öğrencisiyim ama sağlık istiyorum ne yapacam sağlık üzerinden terch verebilirmiyim biriniz cevaplarsanız açık bir şekilde sevinirim

  Reply
 51. Tuğberk

  Ben Mütercim- Tercümanlık böolümndeyim. dil 1 puanım 440 yeterlimi beykenti istiyorum. please!

  Reply
 52. adem

  ben yildirim beyazit endustri meslek liseis ogrencisiyim bolumu makina teknojlileri ygs kactan hesaplanacak

  Reply
 53. melis

  ben endüstri meslek lisesinde okuyorum ygs’ye girdiğimde sadece 2 yıllıkmı tercih yapabilicem…dört yıllık tercih için lys ye girmek zorundamıyım???biri bana cwap wersin lütfennn..

  Reply
 54. Esra

  Ben sosyal bilimler 2005 mezunuyum ve pek çok şeyi bilmiyorum ygs 3 ve 4 e mi bakılıyor.Nasıl tercih yapabilicem.

  Reply
 55. Esra

  ygs 3 (206.875) – ygs 4 (191.698) açık öğretim edebiyat olurmu yada radyo tv programcılığı yada örgün 4 yıllık olur mu ?

  Reply
 56. burak

  ygs4 356, ygs ygs1 309, ygs2 304 nası arkadaşlar? yenı sıstem hakknda bılgım yok acil acıklarsanz sevinirim

  Reply
 57. umutsuz waka :(

  yaa arkadaşlar bende meslek lisesi bilişim ama sözelden tercih yapcamm…ygs 3=260 ygs 4=261 en biyerler tercih edeilirmiyim bu konu hakkında bilgisi olan varsa rica etsek ize yardımcı olurmu acaba :( maqduruzz

  Reply
 58. AdNaN

  Ben lgs 1 ve lgs 2 ücretını yatırdım ama EA yada gırmeyı ıstıyorumygs 6 dan 180 puan uzerınde bankaya lgs1 lgs2 ıcın ucret yatırdım ama sımdı hepsınegırmek ıstıyorum bankalar 1 kere para yatırıp 1 kere kayıt yapılabılıyor dıyor ne yapmalıyım yardımcı olurmusunuz ???

  Reply
 59. Alican XD

  Şimdi ben 9.sınıf öğrencisiyim (anadolu lisesi) bn gastronomi ve mutfak sanatları okumak istiyorum acaba hangi bölümü seçmem gerekir:D en kısa sürede cevap bekliorum

  Reply
 60. duygu

  arkadaşlar ben okul öncesi öğretmenliği bölümü okumak istiyorum bunun için sadece ygs 5 e mi gircem ? bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

  Reply
 61. mehmet

  arkadaşlar hukuk yada maliye istiyorum ama yukarıdakilerden hiç birşey anlamadım.haa bide medikal diye birşeyvar onuda istiyorum hangi derslere çalışmalıyımm..

  Reply
 62. ada

  slm ya ben endüstri meslek lisesi bilişimden mezunum fakat ben sağlık alanıyla ilgili tercih yapmak istiyom bunun için ne yapabilirim:) rica etsem biri bana hemen cevap verebilir mi?

  Reply
 63. gaye

  yaaaaa ben muhasebe öğrencisiyim bu bölüme girmek için bi önceliğim olmazmı :(((((?

  Reply
 64. laz

  yha ben rize universitesinde çay ekisperliği okumak istiyorum ama sözelciyim en çok ygs 4te pouan ypyrum ygs6 lazım napıcam???

  Reply
 65. ecrin

  ben zihinsel engelliler öğrtmni olmak istiyoruum ygs kaçtan sınava gircem ve kaç puan almam gerekiyor

  Reply
 66. ELMAS

  ben acıkögretim den moda tasarımı okumak istiyorum bunu hangi tabloda gorebilirim liseden giyim üretim bölümü mezun oldum 2 yıllıga geciş yapabilir miyim lütfen cevap yazın

  Reply
 67. karadavut

  anaolu lısesı 4 .sınıf tayım polıslık ıstıyorum kac net yada kac puan almam gereklı ygs hangı bolumden gırecem

  Reply
 68. rojhat

  arkadaşlar ben tm ciyim zihinsel engelliler bölümünü tercih etsem puanm düşr mi

  Reply
 69. çağlayan

  Zihinsel engelliler bölümünü tercih etmen halinde alan farklılığı nedeniyle puanım düşebilir diye düşünüyorsun ancak puanının düşmesi diye bir durum yeni sistemde söz konusu değil ancak tm olduğun halde sözele geçecek olursan gelecek için tm sözele nazaran daha çok seçenek barındırmakta ve iş imkanları daha yüksek olmaktadır…

  Reply
 70. büşra

  ben tm eşit agırlık ögrenisiyim ben ygs kaça girecem bilmiorum şuan lise 3 e geçtim bilgilendirirseniz teşekkürler

  Reply
 71. zeyneb

  eşit agırlıkçılar ygs 5 ve ygs 6 dan sorumlu lys de de lys 1 ve lys 3 ten sorumlu

  Reply
 72. harun

  ya ben ticaret lisesi muhasebe bölümündeym benm havacılık okuluna girebilmem için hangi sınavlara girmem gerekiyor

  Reply
 73. barış

  hem normal öğrtmde bi bölüme girp hem açık öğrtm aynı yıl tercih ediliyor mu ve bu açık öğretimi nası tercih ediyorz bilen varsa söyleyebilir mi?

  Reply
 74. sercan

  ya ben bu sene EA lise sonum aşçılık okumak istiorum hangi sınava girmem gerek bi fikrim yok bu konuda yardımcı olabilir misinz ya =S

  Reply
 75. ozan

  seLam. ben Lise son sınıf diL öğrencisiym Deniz ve Liman işletmeciliği ya da turizm ve otel işLetmeciliği istiyorum sınava hangi böLümden girip kaç puan aLmam Lazım? :( Lütfen cvp verin

  Reply
 76. betül

  slm arkadaşlar ben kız meslek mezunuyum ve ben hemşirelik okumak istiyorum bunun için ne yapmam gerekli ?? yardımcı olursanız çok sevinirim

  Reply
 77. büşra

  ben meslek lisesi öğrncisiyim ben gümrük işletme istiyorum ben lys ye girmeden yerleşebilirmiyim

  Reply
 78. aslı

  bn sayısal 4. sınıf öğrencisym fizik tedavi istiyorum sadece ygs ye girsem lys ye girsem olurmu ??yardımcı olursanız cok sevinirm

  Reply
 79. Fatih Korkmaz

  ben ygs5 ve ygs 6 dan 300 puan almak için kac net yapmam gerek onu ögrenmek istiom bana yardımcı olursanız sevinirim

  Reply
 80. ne yapacağını bilmeyen kız

  ben meslek lisesi öğrencisiyim. bilgisayar bölümündeyim.ama ben bu bölümü meslek olarak yapmak istemiyorum.iki hedefim var.müzik ve din öğretmeni olmak.bunlar için biraz araştırma yaptım.sınav kaygım var.ygs ve lys den korkuyorum sözelde iyiyim ama sayısalda pek temelim yok. bana yardımcı olabilir misiniz?

  Reply
 81. geç kalmış

  meslek lisesi mezunuyum sizce sınava girip açıköğretim mi yazmalıyım,yoksa 2 yıllık myo’na mı gitmeliyim.hangisi daha iyi şartlarda hayata atılmamı sağlar.teşekkür ederim arkadaşlar.yaş geçti ama artık hayat çeki düzen vermenin zamanı geldi.

  Reply
 82. murat

  okuldan gelecek olan puan 100 üzerinden mi yoksa 50 üzerinde mi yada en çalışkan öğrencinin puanına göre mi hesaplanıyor. hemen cevap verirseniz sevinirim.

  Reply
 83. Büşra

  Ben YGS’e bu yıl gireceğim bana önerileriniz var mı?

  Reply
 84. canan

  Merhaba ..Ben üni.den mezun olalı 1 yıl oluyor ..Bu sene acık ögretim okumak istiyorum ..Ancak ygs/lys konusunda bilgim yok hangi sınava gireceğim ..Yardımcı olabılen varsa şimdiden teşekkürler ..

  Reply
 85. adnan öter

  çok zorlaştırılmış neyse boşver girmiyecem ?

  Reply
 86. latife aydın

  ben katsayı kalktığını öğrendim ve bu yıl 2012 de sınava girmek için başvuruda bulundum. ama sistemi bilmiyorum. düz lise fen bölümü mezunuyum. hemşirelik okumak istiyorum. hangi sınava girmem gerekir. düzlise mezunları hemşirelik YO okuyabilir mi? bilgi verirseniz çok sevinirim verdiğiniz cevaba göre dersaneye yezılacağım.

  Reply
 87. samir

  slm herks bn samir,bn alanm sözel burdan baktma göre meslk haric istedm bölm tercih edeblirm..amA bn bilgisayr bölm tercih etmk istiyorm,2 yıllk bu bölm okuya blirmiym cvp beklrm ..

  Reply
 88. sinem

  selam sözel öğrencisiyim fakat tmden meslk seçmek istiyorm ne yapmam gerekiyo??

  Reply
 89. eda

  meraba ben ilahiyat 3.sınıf öğrencisiym.bu sene tekrar sınawa girip din kültürü okumak istiyorum.kazandığım yerde kaçıncı sınıftan dewam etmem gerekir. bilgilendirirseniz sewinirim.

  Reply
 90. hacer

  okul puanları 60 a düşürüldü diyorlar ne kadar doğru hemen cevap verirseniz sevinirim…:))

  Reply
 91. kubra bayraktar

  meraba ben meslek öğrencisiyim ygs 4 ten seçim yapmam gerekiyor ne yapmalıyım yardımcı olununursa minnettar olurum

  Reply
 92. beril

  ben okulöncesi öğretmenliği 1. sınıftayım. 2. öğretimim. biz bu yıl sınava girince eklenen puanlarımız yarıya iniyor normalde. sınıftan bir arkadaşa dershanede aynı bölümün gündüzüne geçmek için tercih yapıldığında (sadece bu tercih için) ilk sene de puanların kırılmadığı söylenmiş. oda bu sene tekrar sınava giriyor. böyle birşey var mı gerçekten? bilgilendirirseniz çok sevinirim.

  Reply
 93. nuray

  açıköğretim ing. öğretmenliği tercih etmk istiyorum. bir lisans programından mezunum. lisem anadolu ticaret meslek lisesi idi. tm mezunuym. ygsde fen yapmalımıyım. lgs de puan hesaplanırken hangileri önemli? ortalama 36türkçe 35sosyal ve 11mat 70dil neti ile kazanabilirmiyim

  Reply
 94. betül

  ben anadolu kız meslek lisesi 11.sınıfım bölümüm çocuk gelişimi ve egitimi..ygs5 puanıyla mı girmek zorundayıom ygs 4 le alan çocuk gelişim bölümlerine girebiliyor muyum mesela kastamonu üniversitesi 2 yıllık ygs 4 le alıyo girebiliyor muyum acaba?

  Reply
 95. yerebakt

  sayılsal derslerim sıfır! ygs de sadece ebd ve sosyal yapmayı düşünüyorum.. ea’dan tercih yapacağım.. ygsde edb-sosyal çözerek ygs5-ygs6 puanlarımın mı 180i geçmesi gerekiyor???

  Reply
 96. kaç netle açıköğretim 2 yıllık tercih yapabilirim

  açıköğretim 2 yıllık programlarını nasıl tercih edebilirim en kaç puan almam lazım?

  Reply
 97. karamizah

  herkes soru sormuş,kimse sorulan sorulara cevab verememiş,ne kadar da vahim bir durum,bu öğrenciler rotasız bir gemi gibi yönlendirilmeden bilgilendirilmeden okullardan neredeyse tahliye edeceksiniz

  Reply
 98. Sadiye Usta

  2012 1 Nisanda ygs ye açıköğretim fakültesi için girmek istiyorum.Sınavda türkçe ve sosyal sorularını yapacağım.Sayısalım yok kaç net yapmam lazım

  Reply
 99. Sadiye Usta

  Lütfen sorumu acil cevaplayıp mail yoluyla bilgilendirirmisiniz?

  Reply
 100. sude

  Mrh.ben meslek lisesi mezunuyum .meslek liseleri içinde 2 yıllık acık ogretım baraj puanı 140 mı. Ve anlamadığım bir konu ygs1 ygs2 ygs3 ygs4 ygs5 ygs 6 puan turlernden hangısı benı ılgılendırıo ben bu ygs turlerının hepsınden 140 barajını gcmek zorundamıyım . örnegın benm gecen seneki ygs tablosunda ygs3 ygs4 ygs 5 ten baraj puanı 140 ı asmıstım dgerlerı 140 altındaydı. 2 yıllık okuma olasılığım varmıydı sımdıden tesekkuler .

  Reply
 101. sebnem

  arkadaşlar bir sorum olacak ben bugün sınava girdim ve sosyali yetiştiremedim hiç soru yapmadım türkçe 30 mat 24 fen 28 civrı net var baraj için hangi puan türünden 180 yapmak gerekiyor?baraj sıkıntısı olur mu lütfen yardımcı olun

  Reply
 102. haticesin

  140 puan ile meslek yüksek okullarına gidebilirmiyim

  Reply
 103. demet

  Merhaba arkadaşlar, bu gün kardeşim sınava girdi,hiç matematik yapmamış, sınavı geçersiz mi? lütfen bilgi verirmisiniz.

  Reply
 104. sevgi

  merhaba;

  ben 2008 yılında örgün öğrenime kayıt yaptırıp kaydımı sonradan sildirdim, daha sonra 2009da aöf edebiyat tercih yaptım ve onuda 1. sınıftan kaydımı sildirdim. puanım kesilir mi ? bu sınavdanda internetteki puan hesaplarımı yazdığım zaman ygs-4 240 ygs-5 220 puan gözüküyor. ben EA mezunuyum. bu puanlara okul puanımı eklenecek. 2 yıllık bir devlet üniversitesine girme şansım nedir ? teşekkürler

  Reply
 105. mertantep

  orta öğretim başarı puanım 5,67. türkçeden 26 net, sosyalden 19 netim var. aöfde 4 yıllık bölüm seçebilir miyim? 4 yıllık bölümler için barajı gecebilir miyim? acil cevap verebilir misiniz? teşekkürler

  Reply
 106. tarik

  Sadece Türkçe :17 ve Sosyal 25 netim var. Matematik ve fenden umutlu değilim. Bu durumda 2 yada 4 yıllık açıköğretim fakültesi okumak istiyorum. Umut var mı? 1990 mezunuyum. Diploma notum 5,80. Düz lise matematik bölümü mezunuydum.
  Zaten halihazırda tekstilde gelinebilecek en iyi kademedeyim (Kalite güvence dept. Inspektör)Beni hangi bölün diploma ile tam destekler. Yukarıdaki cevap durumlarıyla birşeyler olabilirmi, ayrıca; olduğunu varsayarsak hangi bölüm bana uyar? Şimdiden teşekkürler.

  Reply
 107. merve

  ben meslek lisesinde okuyorum.kendi bölümüme gitmek istemiyorum.lys ye girebilirmiyim.bu konuda bilgi verirmisiniz

  Reply
 108. elif

  benim diploma notum 3,15, sözelciyim.ygs de türkçeden 26,15- sosyal bilimlerden 16,5 net çıkardım.matematik fene dokunmadım.bunun bana puan olarak getirisi ne olabilir? (aobp mi bilmiyorum)teşekkürler.

  Reply
 109. tuğba

  Merhaba.Kendi alanımda ygs-2 puanım 180 punanın altında ,170 civarı.Diğer bölümlerden 180 barajını geçiyorum.Hemşirelik için lys sınavına girebilirmiyim?

  Reply
 110. ayfer

  Türkçe 23 tarih 13 net..edebiyat bölümü mezunuyum diploma notum 5,4 140 veya 180 barajı için durumum nedir?teşekkür ederim

  Reply
 111. berkan

  özel ünüversitelerde makine müh için ygs 1 ve 2 180 barajını geçmek zorunlumu yoksa ygs 6 barajı geçsek lys sınavından alacagım puanla özel ünüversitede makine müh girebilirmiyim

  Reply
 112. İSMAİL

  O KADAR ÇALIŞTIM AMA TÜRKÇEYİ YAPMAKTAN DİĞERLERİNE ZAMAN BULAMADIN 20 NETİM VAR EDEBİYAT BÖLÜMÜ TUTAR MI

  Reply
 113. ata

  merhaba ben hukuk istiyorum yeni açılan vakıf üniversiteleride olabilir. ancak ben sözel öğrencisiyim dün girdiğim sınavda ygs 5 yani hukuk için gerekli puan türünde 238 gelecek bunun lys oranına katkısı %40 olacağına göre bu puan üzerinden mi ortalamayı alacağım yoksa ayrı ayrı olarak mı(türkçe- sosyal mat) olarak mı yüzdesini hesaplayacağım. ??
  2. aoobp bilmiyorum en son 2005 yılında girmiştim okuldan kaç puan alırım diploma notum 3.18 lys puanımı hesapladığımda tm 2 olarak mı hesaplayacağım çünkü katsayılar farklı??

  Reply
 114. elif

  83 soru yaptım 52 doğru 31 yanlış 44-45 net falan kalıyo sözelciyim polislik istiyorum en kötü neresi olur?

  Reply
 115. hüseyin

  ingilizce öğret.ygs kacı kapsıyor lys 5 ıle bırlıkte

  Reply
 116. pinar

  ygs3 puanım 287.17 ygs4se 275.376 140 barajı gecmem ıcın yeterlı mı?

  Reply
 117. cihat

  ygs den 24 türkçe 18 matematik 23 sosyal yaptım bir eşitağırlıkçıyım ygs 5 6 puanım ne olur

  Reply
 118. elif

  tubanın sorusunu bende soruyorum acil???Kendi alanımda ygs-2 puanım 180 punanın altında ,170 civarı.Diğer bölümlerden 180 barajını geçiyorum.Hemşirelik için lys sınavına girebilirmiyim?

  Reply
 119. deniz

  ben kız meslek lisesi bilgisayar bölümü web tasarım ögrencisiyim.ygsden düşük aldım ama ben tıbbı sekreterlik istiyorum ama benim bölüm dışı oldugu için lys girilmelimi puanım 155,ygs3 den

  Reply
 120. naz

  ben ticaret meslek lisesi mezunuyum,AOF okul öncesi öğretmenliğine girme şansım yok mu?

  Reply
 121. gülşah

  alanım olmayan sözelden 180 aldım 2006 sayısal mezunuyum sayısaldan 160 aldım 4 yıllık açıköğretime başka bölüm punı yeterlimi yoksa kendi puanımla sadece 2 yıllık açıköğretime mi girerim

  Reply
 122. yasin

  gecemezsin pınarcım malesef sansını kaybettın artık bır daha kı seneye sen gel bana ben senı 18 yıllık egıtımden gecırecem :)

  Reply
 123. burcu

  ygs barajı geçemedim okul puanıyla açık öğretime geçebiliyomuyum

  Reply
 124. AHMET baran

  LGS1: 130,65647
  LGS2: 130 57899
  LGS3: 148,14332
  LGS:4 152,89931
  LGS:5 138,74951
  LGS:6 132,52148

  ACIK ÖĞRETİME GIREBILIYORMUYUM GİREBİLİYORSAM HANGI BOLUME GIREBILIYORUM ARKADASLAR LUTFEN CEVAPLARINIZI BEKLIYORUM

  Reply
 125. elif

  mrb bnm ygs 4puanım ek puanla birlikte 326 acaba 4 yıllık bi bölüme gidebilme şansım varmı ltfn yardımcı olun

  Reply
 126. elif

  merhaba ben 2011 ilahiyat mezunuyum ikinci kez ygs sınavına giriyorum bu yıl ygs 4 ten 256 aldım ek puanımla birlikte 326 oluyor bu puanla 4 yıllık bir bölüme yerleşebilirmiyim

  Reply
 127. sercan

  selam bugün ygs belli oldu barajın altında puanım ygs3 puanım 164 bu puanla 2 yıllık okuma şansım var mı?

  Reply
 128. baharistan

  merhaba arkadaşlar.bana yardımcı olursanız sevinrim,çok önemli.Sınav sonucum açıklandı fakat kaç puan aldığım yazmıyor:( türkçeden 24 net yaptım sadece…sınavda rahatsızlanıp çıkmak zorunda kaldım.bu puanla açıköğretime girebilir miyim acaba? puanımı nasıl öğreneceğim.ÖSYM de sadece netlerim yazıyor.

  Reply
 129. mertcan

  YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
  PUANI 127,09443 127,07735 134,86441 137,68993 131,34560 126,55103
  BAŞARI SIRASI 1654835 1656111 1615040 1572932 1638376 1662338

  Reply
 130. ALİ

  YGS 1:133.46452 YGS2:133.02691 YGS3:161.02837 YGS4:171.14910 YGS5:146.82130 YGS6:135.15587 BU PUANLA 4YILLIK AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİNE GİREBİLİRMİYİM

  Reply
 131. Volkan

  Sevgili eğitim merkezi,

  PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
  PUANI 152,68755 151,07602 219,03667 224,54757 197,06440 171,15038
  BAŞARI SIRASI 1113256 1117389 905779 774291 1024247 1134215

  puanlarım bunlar öncelikle bu puanlarla açık öğretime girmek istiyorum ama konuyla ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim bu sınavdan sonra lys varmış ona damı girmem gerekiyor bizim zamanımızda yoktu boyle şeyler anlamadım bişey (yaşım 28) gerek mailim aracılığıyla gerekse buradan benimle irtibata gecerek bilgilendirirseniz cok mutlu olacagım ne yapacagımı bilmiyorum çünkü. Şimdiden teşekkür ederim hoşçakalın…

  Reply
  1. Egitim Merkezi Post author

   @Volkan Açıköğretim için en az birinden 140 puan almanız yeterli aşağıdaki bölümlere girebilirsiniz
   Açıköğretim Lisans Bölümleri ( Tümü ) (4 Yıllık)
   Felsefe – Kontenjansız Bölüm
   ingilizce Öğretmenliği (Adana) – Kontenjanlı Bölüm
   ingilizce Öğretmenliği (Ankara) – Kontenjanlı Bölüm
   ingilizce Öğretmenliği (Balıkesir) – Kontenjanlı Bölüm
   ingilizce Öğretmenliği (Edirne) – Kontenjanlı Bölüm
   ingilizce Öğretmenliği (Erzurum) – Kontenjanlı Bölüm
   ingilizce Öğretmenliği (Eskişehir) – Kontenjanlı Bölüm
   ingilizce Öğretmenliği (izmir) – Kontenjanlı Bölüm
   ingilizce Öğretmenliği (Konya) – Kontenjanlı Bölüm
   Okul Öncesi Öğretmenliği – Kontenjanlı Bölüm
   Türk Dili ve Edebiyatı – Kontenjanlı Bölüm
   Tarih – Kontenjanlı Bölüm
   Sosyoloji – Kontenjanlı Bölüm
   Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri – Kontenjansız Bölüm
   iktisat – Kontenjansız Bölüm
   Kamu Yönetimi – Kontenjansız Bölüm
   Maliye – Kontenjansız Bölüm
   Uluslararası ilişkiler – Kontenjansız Bölüm
   işletme – Kontenjansız Bölüm
   Konaklama işletmeciliği – Kontenjansız Bölüm

   Açıköğretim Önlisans Bölümleri (2 Yıllık)
   Adalet
   Ağırlama Hizmetleri
   Bankacılık ve Sigortacılık
   Bilgi Yönetimi – Kontenjanlı Bölüm
   Büro Yönetimi ve Sekreterlik
   Coğrafi Bilgi Sistemleri – Kontenjanlı Bölüm
   Çağrı Merkezi Hizmetleri
   Dış Ticaret
   Eczane Hizmetleri – Kontenjanlı Bölüm
   Elektrik Enerjisi Üretim, iletim ve Dağıtımı
   Emlak ve Emlak Yönetimi
   Ev idaresi
   Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
   Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi – Kontenjanlı Bölüm
   Halkla ilişkiler ve Tanıtım
   ilahiyat – Kontenjanlı Bölüm
   insan Kaynakları Yönetimi
   işletme Yönetimi
   Kimya Teknolojisi – Kontenjanlı Bölüm
   Kültürel Miras ve Turizm
   Laborant ve Veteriner Sağlık – Kontenjanlı Bölüm
   Lojistik
   Marka Iletişimi
   Medya ve Iletişim
   Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
   Perakende Satış ve Mağ.
   Radyo ve Televizyon Prog.
   Sağlık Kurumları işletmeciliği
   Sosyal Hizmetler – Kontenjanlı Bölüm
   Spor Yönetimi
   Tarım
   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri – Kontenjanlı Bölüm
   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler – Kontenjanlı Bölüm
   Turizm ve Seyahat Hizmetleri – Kontenjanlı Bölüm
   Turizm ve Otel İşletmeciliği
   Yerel Yönetimler

   Reply
 132. hukuk için hangi puan türü...

  mrb.
  hukuk için hangi ygs puan türü hesaplanıyor.
  ygs-1,ygs-2,ygs-3,ygs-4,ygs-5,ygs-6 hangisi. ve herhangi bir üniversitenin hukuk bölümü için ortalama sıralama ne olmalıdır. ygs-5te 38265., ygs-6 da 25796. oldum.

  Reply
 133. zekiye

  benim puanlarım bunlar ben hangi bölümleri seçebilirim hangi meslekleri yardımcı olursanız çok sevinirim
  TESTLERDEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI
  TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ
  Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış
  10 14 0 0 21 7 0 0

  PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
  PUANI 184,84930 165,96958 160,86302 154,02330 183,40490 188,36624
  BAŞARI SIRASI 671677 881193 1408438 1431867 1155976 938920

  LYS’LERE GİRME DURUMU GİREBİLİR

  Reply
  1. Egitim Merkezi Post author

   @zekiye Senin için açıköğretim yeterliyse lys girmene gerek yok daha yüksekleri istiyorsan lys girmelisin

   Reply
 134. Volkan

  Çok teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için hoşçakalın :)

  Reply
 135. Hakan

  YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
  128,79709 128,85532 138,08504 137,59500 135,07261 131,07927 AÇIKÖĞRETİME GİREBİLİYORMUYUM TİCARET LİSESİ MEZUNUYUM PUNANIM 140 ALTINDA OLDUĞU İÇİN GİREMİYORUM SANIRIM AMA BAŞKA Bİ ALTARNETİFİ VARMI TİCARET LİSESİ MEZUNUYUM

  Reply
 136. yasemin

  benim puanlarımda bunlar şimdi ne yapmam gerekir cvp verirseniz sevinirim.TESTLERDEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI
  TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ
  Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış
  14 6 12 4 0 0 0 0

  PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
  PUANI 138,44344 138,23395 183,93557 182,73287 169,64834 152,94424
  BAŞARI SIRASI 1350474 1348290 1223230 1177465 1280161 1326927

  LYS’LERE GİRME DURUMU GİREBİLİR

  Reply
 137. merve

  ben sınavdan beklediğim gibi sonuc alamadım puanm 248 lys de girersem dört yıl kazanma sansım var mı halen esit agırlık ögrencsymm sizce ne yapmalıyım dört yıl okumayı cok istiyorum

  Reply
 138. ismail

  selam ben sağlık meslek liselini 10 yıl önce bitirdim ve şimdi 2 yıllık paramedıklık için ıkıncı sınava girmem gerekiyor mı ygs1 den 195 puan aldım…

  Reply
 139. oguz kayahan

  benim ygs 1 puanım 179 ygs 2puanım 180 ygs 3 puanım 178 ygs 4 puanım 181 lys ye girme hakım war ama ben sayısalcıyım lys de sayısal bölümünde ki iki sınawa da grebilir miyim yardımcı olursanız sewinirim sayısal üzerinden lys sonun da 4 yıllık tercih ypabilir miyim

  Reply
 140. gökay

  Merhaba meslek lisesi mezunuyum ygs3 puanım 183 ygs4 puanım 180. iyi çabuk iş bulacağım hangi bir bölümü yazmalımıyım lys girmem avantajım olurmu teşekkürler

  Reply
 141. memet

  YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
  137, 137, 183, 186, 166, 148,
  aldıgım puanlar bu bi yere yerleşme şansım var mı yada 4 yıllık imkanım olur mu lütfen yardımcı olun

  Reply
 142. rıdvan

  YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
  PUANI 145,22948 143,02300 192,94787 193,00696 179,23928 161,49455
  BAŞARI SIRASI 1225093 1243747 1145453 1079307 1194355 1238389

  ARKADAŞLAR NE YAPMAM GEREKİR… 2 YILLIK GİRWBİLİRMİYİM LYS GİRİP YÜKSELTME OLANAGI VAR MI DIR PUANLARA GÖRE

  Reply
 143. gonca

  PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
  PUANI 135,26126 133,45364 138,10816 137,04809 138,86350 137,25
  BU PUANLARLA BİR YERE GİRMEM MÜMKÜNMÜ LÜTFEN YARDIMCI OLURMUSUNUZ

  Reply
 144. beren kartal

  merhaba ben açıköğretim lisesi mezunuyum ve şimdide açıköğretim fakültesi okul öncesi öğretmenliği 4yıllık istiyorum bu sene ysye girdim ve puanlarım ygs1 178 ygs2 189 ygs3 269 ygs4 274 ygs5 236 ygs6 202 bu puanlarla istediğim yere girebilirmiyim bide açıköğretim için lysnin bana bi katkısı olurmu yardımınız için teşekkürler

  Reply
 145. aleyna

  Aciiiiiiiiil cevap bekliyorum 9 yil once duz lise fen cikisliyim dip. notum 3.51 ygs 3 209 puan adalet veya bankacilik istiyorum acikogretim ve iki yillik istiyorum gelirmi

  Reply
 146. canset

  mrb ben ygs barajını geçtim ama lys ye girmeyi düşünüyorum fakat hangi türde girilcek ikili sistemde ilk sınavım başvuru yaparken sözel 1,sözel2 olarak mı girebiliyorum sadece lütfen acil yardım

  Reply
 147. aleyna

  Cok tsk ederim super bi site harikasiniz benim iki cocugum var
  biri iki yasinda biri dort yasinda kucukler aslinda orgunde okumak
  isterim ama diclede benim puanima gore iki yillik bi bolum varmidir
  Dedim gibi ygs 3 209 sizce sansim var mi yani orgun okumam
  Icin????

  Reply
 148. melcan

  ygs3 135. dip notu 2.10 97 mezunuyum aöf kayıt şansım varmı tşklr

  Reply
 149. aleyna

  Sizden acil cevap bekliyorum meraktan catlicam lutfeeeeeeeeeern

  Reply
 150. esra

  benim ygs 3 puanım 201 . düz lise yabancı dil öğrencisiyim sizce ne yapmalı nereyi tercih etmeliyim?

  Reply
 151. safa

  mrb bnm ygs4 puanım ek puanla birlikte 326 puan 4 yıllık bir bölüme girmeşansm varmı ve lys ye girersem şansm ne kdr artar

  Reply
 152. HATİCE

  merhaba, ben sözel mezunuyum.ygs sözelden 256 puan aldım.ygs sınavında fen ve matemetik bölümünü tamamen boş bırakmıştım. şimdi lys lerde hem sözel hem fen ve kimyadan sınava girmek istiyorum. bunun bana puan olarak bir getirisi olur mu ve alanımın dışında olması beni olumsuz mu etkiler olumlu mu etkiler? teşekkür ediyorum.

  Reply
 153. murat

  (YGS3)PUANIM 141 BUNUNLA AÇIK ÖĞRETIMDE NEREYA GİREBİLİRİM

  Reply
 154. f 71

  iyi güzel olmuşda bu ygs deki %40 lys 1,2,3,4 lerden hangisine katkı sağlayacak bunlaraggirmeyi düşünüyorum. bi yardımcı olursanız iyi olur. 0şimdiden Allah razı olsun…

  Reply
 155. Mehmet

  Ygs’den 151 puan aldım okul puanım en az 30 gelecek. 181 puanla 4 yıllık Açıköğretim okuyabilirmiyim?

  Reply
 156. fatih

  136 PUANLA 2 YILLIK AÇIK ÖĞRETİM YAZILIR MI ÜSTÜNE OKUL PUANIDA EKLENSE..

  Reply
 157. hüseyin

  155 puan aldım sınavdan açık öğretimee yazılabilirmiyim..

  Reply
 158. kadir

  TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ
  Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış
  8 32 20 20
  benim sınav sonuçum bu hesaplamada
  ygs3:145
  ygs4:160
  ancak bu sonuç puan durumu resmi sayfada yazmamakta neden olabilir.

  Reply
 159. Ahmet

  Bir kaç sorum var aydınlatmanızı rica ediyorum.
  1) 4 senelik bir açık öğretim programına yerleşmek için YGS’de 180 puan almak yeterli midir yoksa LYS sınavına girmem gerekiyor mu?
  2) 4 senelik açık öğretim için sayısal-sözel ve eşit ağırlık puanlarının her hangi birinde (YGS-1, YGS-2 vs gibi) 180 puan almak yeterli midir?

  Teşekkürler.

  Reply
 160. nur

  ygs3den178 ygs4den175 ygs5den166 puan aldım. meslek lisesiyim kendi bölümümü istemiyorum lys sınavına da giremiyorum 2 yıllık bölümleri tercih edebilir miyim ? tercih edebiliyorsam hangi bölümler olur ? yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler..

  Reply
 161. cmr

  ygs 3 = 208
  ygs 4 = 201 puan aldım
  lisede bölümüm sosyal bilimler di sözelciyim aöf te 4 yıllığa girebilirmiyim

  Reply
 162. zeynep

  slm ben bu yıl üniversite sınavına girdim ve 128 puan aldım 2 yıllık çocuk gelişimi bölümü mezunuyum açık öğretime girebilirmiyim.

  Reply
 163. sibel yazıcı

  slm hocam bn açık lise genel kültür okuyorum ygsye gırdm bu yıll 125 puan aldım mezun olmadım bana okuldan puan gelır mı 2 yıl unv 125 puanla gıdılıyo bolumum tutyo gıdeblrmıyım ?

  Reply
 164. ahmet

  selam ben ygs 3 ve ygs 4 ten 140 141 paun aldım acaba bir yere gidebilrmiyim yardımcı olurmusunuz bu kouda bana teşekürler..

  Reply
 165. ümit

  (ygs1)134,05069 (ygs2)133,39479 (ygs3)146,12381 (ygs4)137,39896 (ygs5)145,05912 (ygs6)141,21960 benim puan cetvelim 2 yıllık üniversiteye açıktan veya düzden yazıla bilirmiyim..?

  Reply
 166. handan

  hocam slm ben ygs 5 ten 199 aldım lys girip ygs puanımı yükseltebilirmiyim istediğim bölüm sosyal hizmetler açıkööretim, çocuk gelişimi bölümü mezunuyum geçen yıllarda daha iyi puanlar almama rağmen ne çocuk gelişimi bölümüne nede sosyal hizmetlere yerleştim bu nasıl bi düzen anlamadım 145 barajını geçmen yeterli diyolar ama pu puanla yerleşmek lmkansız o yüzden lys girsem kötü puan alsam ygs de puanı etkilermi?saygılar

  Reply
 167. tuba

  slm ben ygs 3den 208 puan aldım digerliri 199 ben tercihimi en yüksek puanıma gore mı yapmak zorundayım artı emlak ve emlak yönetimi tercih edebiliyormuyum ygs 5 alıyor ygs5 177 puanım yani en yuksek puanıma göre mi tercih edecegim bana önerebileceginiz aöf varmı artı ygs 3 ten mi tercihimi kullanmalıyım

  Reply
 168. bafiros

  ya açıköğretim ingilizce öğretmenliği seçilirken aobp (diploma notu)ekleniyor mu örneğin 285 alınmışsa aobp 60 olsa normalde 345 olur bu açıköğretim de de aynı mı ham puana diplomanın notu ekleniyor mu tşk ettim….

  Reply
 169. nur

  hocam soruma cevap alamadım tekrar sormak istedim lütfen cevaplar mısınız? ygs3den178 ygs4den175 ygs5den166 puan aldım. meslek lisesiyim kendi bölümümü istemiyorum lys sınavına da giremiyorum 2 yıllık bölümleri tercih edebilir miyim ? tercih edebiliyorsam hangi bölümler olur ?

  Reply
 170. ülkü

  benim ygs3 333 ve ygs5 317 ham puanım var. atılım üniversitesi hukuk fakültesi taban puanı 350 civarı. ortaoğretim başarı puanım da yüksek gelir. benim bimek istediğim sadece ygs puanı ile tm2 bölümlerinden tercih yapılabilir mi?

  Reply
 171. umıt

  merhaba ben ygs3 163 ygs4 160 puan aldım anadolu ticaret lisesi çıkışlıyım 4 yıllık hangi bölümleri yazabilirim

  Reply
 172. beyza

  hocam benim ygs3 320,ygs4 307,ygs5 317 nereler olur ygsden tercih yapmak istesem ?????

  Reply
 173. ASLI

  MERHABALAR BEN ANADOLU LİSESİ ÇIKIŞLIYIM 2012 YGS YE GİRDİM 2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİ(AÖF)HARİÇ TERCİH EDEBİLR MİYİM? TEŞEKKÜRLER..

  Reply
 174. ilkay

  ygs 1 den barajı gecen bir ögrenci ygs 2 den gecememişse sayısal 1 den tercih yapamıyor mu acaba ? nelere etkisi var bu konuda acıklama yapar mısınız ??

  Reply
 175. Ece07

  Merhhabalar,bu soru benım ıcın çok onemli ben ygs den tercih yapacağım 4 yıllık ve özel bir üniversite yazacağım ygs 6 177 bununla 4 yıllık tercih edebiliyormuyum ? yoksaa bu ygs 6 dan mı 180 i geçmem gerek? bunun cevabu bnm ıcn ck onmlı tsekkurler

  Reply
 176. zeynep

  slmlar ben kız meslek lisesi çocuk gelişim bölümünden mezun oldum ygs3 150 ygs4 151 puan aldım ben 88 dogumluyum ve bu yıl ilk defa girdm sınava direk geçiş yapabiliyoruz ya bana gemezsse neyapmalıyım sizce_? diploma notum 65.99 bide ilk tercihimiz kendi ilimiz olmak zorundamıı yardımcı olursanız sevinirim ….. şimdiden teşekkürler.

  Reply
 177. zeynep

  ben yaptıgım yorumu bulamıyorum bu nednle cvbımıda göremedmmm yaaa

  Reply
 178. burcu

  slmlar hocam ben gecen yıl kız meslek lisesinden çocuk gelşim böümünden mezun oldum yg3.150 ygs4.151 direk geçiş yapabiliyoruz fakat kendi ilimize yapma zorunlulugumuz varmış dogrumu bu. bide ben 88liyim sizce ben direk gecş yapablrmym?

  Reply
 179. aleyna

  Merhablar sitenize hayranim bi sorum olcak size ben ygs den 209 puan
  almistim sizce hangi bolumi seciyim lys ye girmiycem acikogretim hangi bolumu tavsiye edersiniz duz lose mezunuyum ygs puanima gore bi fikir sunarsaniz kpss ye girsem umut varmi cok tsk ler

  Reply
 180. tugce

  ben sunu sormak istıyorum.ygsden atıyorum ygs6 puanın 170.lysye gırıyosun ama TM den tercıh yapılamıyomus cunku ygs 6 puanın barajı gecemediği için.bu ne kadar dogru?

  Reply
 181. fatma

  ygs5 den 213 ygs6 dan 207 puan aldım düz lise 2006 çıkışlıyım aöf den okul öncesi öğretmenliğiokuyabilir miyim?yardımcı olur musunuz?

  Reply
 182. Büşra

  Merhaba hocam benim ygs5 sıralamam 130 bin okul öncesi ögretmenliği gelir mi? Tesekkürler

  Reply
 183. fatma

  merhabalar soruma cevap alamadım . sorumu cevaplarsanız çok memnun olcam bi daha yazayım ygs5 den213 ygs6 dan 207 aldım ve 2006 düz lise mezunuyum aöfden okul öncesi öğretmenliği okuyabilir miyim lütfen soruma cevap yazın

  Reply
 184. editör

  fatma: İmkansız , baska bölümlere ya da seneye tekrar hazırlanabılırsın

  Reply
 185. selda

  ben konaklama işletmeciliğini okumak ıstıyorum bunun için ygs 6 ile girmem gerekıyomuş. sımdı agırlıklı olarak hangi derslere calışmamı önerırsınız ? ders olark byolojı fızk matemtk felsfe ve trkce ıyı . geomtrım pek ıı degl kımya da aynı şeklde .s hangılerıne agırlık vermemı onerırsınz ?

  Reply
 186. Tuğçe

  benim bölümüm grafik ama üniversitede bölümümü değiştiricem okuldan bana puan gelir mi?

  Reply
  1. Admin

   Malesef Gelmiyor Sadece Bölümünle ilgili meslege gidersen geliyor ..

   Reply
 187. seda

  ben sağlık meslek lisesinde okuyorum ancak bölümümü sevmiyorum kimya öğretmenliğini istiyorum.bunun için ygs 2 puanı gerekli sunu sormak istiyorum ben tekrar lys sınavına girmem lazım mı cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler

  Reply
 188. matematik sorunlusu

  arkadaşlarrr ben hkuk istiyorumda bu puan türlerinden hangisini iyi yapmam gerekiyor ????

  Reply
 189. yelda

  merhaba , ben açık öğretim ingilizce öğretmenlik sınavına kendim hazırlanıyorum. hangi derslere çalışmam lazım ing hariç. yani ygsde mat, türkçe , sosyal bilimler (coğrafya, tarih, sosyoloji ,felsefe) ve dil sınavlarına mı hazırlanacağım lütfen yardımcı olun. sonra min 180 puan alırsam lys ye hak kazanırmıyım saygılar

  Reply
 190. şengül

  ben 2009 çocuk gelişimi meslek lisesi mezunuyum.açık öğretimde okul öncesi öğretmenliğini okuyabilmek için ygs den veya lys den hangisine girip hangi bölümleri çözüp kaç puan almam lazım

  Reply
 191. ibrahim

  mrb arkadaslar adım ıbrahım ygs lys polslık dgs askerı sınavkara gıbı hangı sınav konusunda sorunuz olursan buyrun beklıyorum sızlere yardımcı olabılırsem ne mutlu bana hepınıze sımıden basarıalr allah yar ve yardımcınız olsun selametle nuamram 05369176018ne zaman ıstersenız ben burdayım

  Reply
 192. özlem

  ben ticaret meslek lisesinde muhasebe okuyorum ama alan dışı tercih yapmak istiyorum.Bunun için ne yapmam gerekiyo? YGS puanı yeterli olur mu alan dışı tercih yapmak için?

  Reply
 193. adsız

  ben diger sene kız teknik ve meslek çocuk gelişiminden mezun olcam ama bn AABT (ambulans ve acil bakım tekniketligi) istiyorum bunun için lys ye girmem gerekiyor lys de hangi dersin sınavlarına girmeliyim cevaplarsanız sevinirim

  Reply
 194. berna

  ben anadaolu sağlık meslekte tıbbi lab. bölümünde okuyorum ama fizik tedavi istiyorum (4 yıllık) kazanma sansım var mı ?

  Reply
  1. BEREN EGE

   fizik tedavi ygs 2 den alıyor diye biliyorum puan yüksek ve okulun bu bölüm için ek puan vermez bende asml hemşirelik okuyorum okulun ekl puan verdiği bazı bölümler var ama fizik tedavide zor puanları yüksek.

   Reply
 195. ELA

  MERHABA BEN 2009 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MEZUNUYUM BIZIM HALEN 2 YILIK GECIS HAKIMIZ VAR MI NASIL KULANABILIRRIM BEN LISE DE BRANS ÖGRTMENI OLMAK ISTIYORUM NE YAPABILIRIM STAJDAN SONRA ÖZEL SEBEPLERDEN DOLAYI NE EĞİTİMİME NE DE ÖGRTMENLİĞE DEVAM EDE BILDIM BENI YONLENDIRERMISNIZ VE AYRICA ACIK OGRETIMDE COCUK GELİŞİMİ VE EGITIMI BÖLÜMÜ KALKMIS DENILIYOR DOGRU MU..

  Reply
 196. fea

  eşit ağırlıltan mezunum eşit ağırlıkta önemli olan türkçedir türçenin 40 sorusu 280 puan getirir herşey türkçede bitiyor türkçeyi hallettiyseniz matematiğe yönelin rahat ve iyi bir sınav geçirömek istiyorsanız

  Reply
 197. Sinem

  Merhaba, Açık öğretim fakültesi okul öncesi öğretmenliği bölümü tercih edebilir miyiz? Bu Bölüm kapatılmadı mı?

  Reply
 198. meryem

  imam hatip cıkıslıyım ygs de 180 üzeri yaparsam farklı bir alan tercih edebilir miyim? örnegin cocuk gelisimi :)

  Reply
 199. batıhan karataş

  ben muhasebe bölümü okuyorum ygs de hangi türde sınav olacağım

  Reply
 200. ayla denge

  mf mezunu bir öğrenci lys de yine matematiktenmi girecek türkçe sosyal da yapabilecekmi lütven konuyla ilgili acil olarak cevap verirseniz çok sevinirim.

  Reply
 201. onur

  ben seneye çocuk gelişimi bölümünden mezun olacağım ama düz lise de okuyorum kız meslek değil hemşirelik istiyorum okul birinciliğim var eğer bölüm dışı tercih yaparsam birincilik puanım yine gelir mi biri bana bu konu hakkında bilgi versin lütfeen

  Reply
 202. özge

  ben tm mezunuyum ziraat mühendisliği istiyorum fen yapmadan mat yapsam yeterlimi illaki fen yapmam gerekiyormu cevap verirmisiniz

  Reply
  1. DEMET

   YİNE KAZANIRSIN AMA MF ÖĞRENCİSİNİ ÖNCE ALIRLAR. SEN YEDEK OLARAK GİRERSİN.

   Reply
 203. aysunberra

  ark.lütfn bi yardm.arapça öğr.okumak istyorum dil3 alyor sorum şu ygs de sözel mi yapcam mat fen gereklmi snra ne kadr puan yapmm lazm ki lys de dil snavna grmeyi hak kazanıyım ltfn bilgi vern

  Reply
 204. beste

  250 puanla tutturursun özge nereyi ıstediğin de önemli tabi ama fen den tabiki cozmelisin mühendislik te fen cok etkiliyor

  Reply
 205. merve

  kız meslek lisesi mezunlarına ek puan veriyorlar mı ve sözel ağırlıklı orta öğretim puanı nasıl hesaplanıyor

  Reply
 206. nisa

  allahım yarabbım bu sene bızde sıra sız atlattınız tabı nasıl sey bunlar ya ben bunları cozmek ıcın yordugum kafayı derslere yorsam zaten gecerım bu ne boyle karman corman. bılmıyorum ne yapacagımıı

  Reply
  1. malik

   sen fazla uğraşma bence, bu türkçeyle zor geçersin, git biraz türkçe çalış.

   Reply
 207. Tolga Yurman

  ya acaba gys nin yuzde kaçi etkili olcak mesela 350 puan aldık diyelim bunun ne kadarı lys ye eklenecek.

  Reply
 208. BEREN EGE

  sağlık meslek lisesi 3. sınıf öğrencisiyim üni. de de hemşirelik istiyorum ygs 2 den alıyormuş çoğu üniversite benim merak ettiğim hangidersten keç net kaç puan getirir ör:mattan 15 net yapsam kaç puan getirir gibi şimdiden teşekkürler…

  Reply
 209. Emre Iğdelioğlu

  ben teknik grafik bölümü ögrencisiyim ygsde matematigi çözmek isemiyorum çünki yapamacagımı düşünüyorum sözel agırlıklı çözmek istiyorum bunun puan açısından bana ne getirecegini bilmek istiyorum acil bu hafta sınava girecegm lütfen acil cevap verin 4 yıllık kazanabilirmiyim lysye girmeden güzel sanatlar fakültesini acilll

  Reply
 210. muhammed

  ygs deki baraj puanı ygs kaça göre belirleniyo hangi tür baraj puanı belirliyo cevaplarsanız sevinirim :)

  Reply
 211. gaye

  düz lise eşit ağırlık mevzunuyum ygs3 140 ygs4 145 aldım açık öğretime girebilirmiyim.

  Reply
   1. gökhan

    benim ygs 3 sadece 143 puan dıgerlerı 130larda acık ogretım 2yıllık çocuk gelısımı bolumu yazabılıyrmuyum we 2.sınawlara gıremıyrm zaten oyuzden sımdıden bıseyler yapmam gerekıyrmu yoksa tercıhler yapılırken tercıh mı yapıyrz sadece

    Reply
    1. Egitim Merkezi Post author

     2 yıllık açıköğretim bölümlerinden birini seçebilirsiniz. Seçiminizi Lys sınavlarından sonra yapacaksınız.

     Reply
  1. hilal

   düz lise mezunuyum. ygs 3 170.330 ygs 4 165.130 okul puanlarıyla 210 220 oluyor. bu puanlarla hangi bölümlere gidebilirim acaba

   Reply

Bir Cevap Yazın