ygs 1, ygs 2, ygs 3, ygs 4, ygs 5, ygs 6 nedir

ygs 1, ygs 2, ygs 3, ygs 4, ygs 5, ygs 6 nedir

Temel Matematik: -Matematik, -Geometri

Türkçe: -Türkçe

Sosyal Bilimler: -Tarih, -Coğrafya, -Felsefe

Fen Bilimler: -Fizik, -Kimya, -Biyoloji

Ygs Nedir
ygs 1, ygs 2, ygs 3, ygs 4, ygs 5, ygs 6 nedir

YGS’ de 6 çeşit puan türü vardır. YGS-1 ve YGS-2 eski sistemdeki Sayısal-1 yerine geçen puan türleridir.

YGS-3 ve YGS-4 eski sistemdeki Sözel-1 yerine geçen puan türüdür.

YGS-5 ve YGS-6 eski sistemdeki EA-1 yerine geçen puan türüdür.

YGS ‘ de adayın puanının hesaplanması için en az iki testten 0.5’ er net yapması gerekir.

YGS’ de yer alan 4 testte yer alan sorulardan bırakılan netler ve bunların puan olarak değeri LYS puanına toplamda %40 olarak katkı yapacaktır.
Ancak YGS’ nin Dil puanlarına etkisi farklı oranlarda olacaktır.

ygs 1, ygs 2, ygs 3, ygs 4, ygs 5, ygs 6 nedir

DİL-1 puanı hesaplanırken YGS %35 etkili olurken DİL-2 puanı hesaplanırken %50, DİL-3 puanı hesaplanırken %80 oranında etki edecektir.

YGS ‘ de 6 çeşit puan türünün her birindeki Temel Matematik, Türkçe, Sosyal ve Fen Bilimleri testlerinin her puan türündeki % lik ağırlığı birbirinden farklıdır. Her puan türüyle farklı yükseköğretim programlarına yerleştirme yapılacaktır eski sistemde puan türü hesaplanırken ders grubu başarısı göz önüne alınırken 2010 YGS ‘de ders başarısı ön plana çıkmış durumdadır.

YGS’ de 3 baraj puanı bulunmaktadır. Peki adaylar hangi baraj puanını geçerse hangi haklara sahip olacaktır.

TABAN PUAN-1 =140 puan(Birinci baraj puanı): YGS’ de 140 puanı alan adaylar sınavsız geçişle girilen 2 yıllık MYO’ ları dışındaki 2 yıllık Ön Lisans programları ve açık öğretim programlarını tercih etme liselerin resim, müzik, spor vs alanlarından mezun adaylarda kendi alanlarıyla ilgili yetenek sınavlarına girme hakkını elde edeceklerdir. Liselerin FEN, TM, SOSYAL alanlarından mezun olan adaylar yetenek sınavlarına girebilmek için YGS’ den en az 180 ve üstü puan almalıdır.

Açık öğretim Fakültesi Açık öğretim Okul Öncesi Öğretmenliği (YGS), Açık öğretim İngilizce Öğretmenliği( DİL-1)gibi bölümler açık öğretim olmasına rağmen kontenjanlıdır ve YGS, LYS puanı ile girilir.

Bunlardan Açık öğretim Okul öncesi Öğretmenliği sadece Kız Meslek lisesi Çocuk Gelişimi alanından mezun olan adayların YGS puanıyla yerleşebildikleri bir bölümdür. Diğer adaylar bu bölümü tercih edememektedir.

Açık öğretim İngilizce öğretmenliği bölümüne de Anadolu öğretmen lisesi mezunları ek puanla yerleşerek diğer liselerin İngilizce alanından mezun olanlara göre avantaj elde ederek bu bölümlerin kontenjanlarını doldurmaktadır.

2 yıllık meslek yüksekokullarına Meslek Lisesi öğrencileri sınavsız geçişle yerleştikten sonra onlardan boş kalan kontenjanlara merkezi yerleştirmeden sonra tercihleri arasında bulunuyorsa genel lise yada diğer meslek liselerinin farklı alanlarından mezun olan adaylar alan dışı kırılmış(AOBP 0, 12 ile çarpılmış) YGS puanlarıyla yerleşme şansı bulabilirler

TABAN PUAN-2 =180 puan(İkinci baraj puanı): YGS’ de 180 ve üstü puan alan adaylar LYS sınavların dan istediklerine girme hakkına sahiptir.

TABAN PUAN-3 =180 puan(Üçüncü baraj puanı): LYS puanı ile öğrenci alan 4, 5 ve 6 yıllık lisans programlarını ve (eski sistemde EA-1, SAY-1 ve SAY-1) yeni sistemde YGS puanlarıyla öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkına sahiptirler.

Adaylar 6 YGS puan türü(YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS6) içerisinde kendi alanıyla ilgili olmayan bir puan türünden 180 barajını geçse dahi LYS sınavlarında kendi alanıyla ilgili LYS sınavlarına girme ve kendi alanındaki LYS puanlarıyla girilen 4-5-6 yıllık lisans programlarına tercih yapma hakkına sahiptir. Meslek lisesinden mezun bir aday ek puanla ir yere yerleşebilmek için YGS ‘ den en az 180 puan almalıdır.

2 ya da 4 yıllık kontenjansız bir açık öğretim programına yerleşen bir aday bir sonraki yıl bir yükseköğretim programına yerleştirilirken AOBP’ si kırılmaz. 2010’ da 2 ya da 4 yıllık bir örgün yükseköğretim programına yerleşen bir aday aynı yıl AÖF ‘ nin kayıt döneminde yerleştiği programla aynı olmamak koşuluyla direkt AÖF bürosuna giderek açık öğretim fakültesine de kayıt yaptırıp iki üniversite birden okuma hakkına sahiptir.

Kimya öğretmenliği neden YGS puanıyla öğrenci almaktadır? Kimya Öğretmenliğinin YGS-2 puanıyla öğrenci almasının sebebi meslek liselerinde Kimya ve Kimya Teknolojisi alanlarının bulunmasıdır. Bu alanlardan mezun olan adaylar Kimya Öğretmenliğine ek puanla yerleşirken Genel Liselerin ve diğer liselerin Fen alanından mezun olan adaylarda YGS-2 puanlarıyla alan içi olarak tercih edebilmektedirler.

Karşısında Fakülte ya da Yüksekokul yazan programlar o programın Fakülte ya da Yüksekokul bünyesinde bulunmasına göre puan türündeki farklılığı belirtmek içindir.

Eşit Ağırlıklı, Sosyal Ağırlıklı ve Sayısal Ağırlıklı programların özelliği nedir ?
Örneğin Eşit Ağırlıklı Programlar; Bu programa yerleşmek isteyen adaylar Eşit Ağırlıklı programlar Yüksekokulu için YGS-5, Eşit Ağırlıklı programlar Fakültesi için TM-2 puanlarına göre iktisadi ve idari bilimler fakültesi gibi alanlara yerleşiyorlar daha sonra 2.sınıfta iktisat, işletme, kamu yönetimi gibi bölümleri seçebiliyorlar .

Eşit Ağırlıklı Programlar, Sayısal Ağırlıklı Programlar, Sözel Ağırlıklı Programlar, Dil Ağırlıklı Programlar’ a üniversite de yerleştirme fakülte ve puan bazındadır.
Fakülte ve puan türü tercihi yapan öğrenciler kayıt olurken istedikleri bölüm/programı tercih ederler.

Birinci sınıfın sonunda bu tercihlerini (puan türü bazında)değiştirme veya kesinleştirme hakları vardır.

Ancak, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla bu programlara yerleştirilen öğrencinin ortak eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra Yükseköğretim kurumları arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin 10 ncu maddesi hükümleri kapsamında bu lisans derecelerinden birinde öğrenime devam edebilmesi için merkezi sınavdan aldığı puanın, merkezi sınava girdiği yıl itibariyle yurt içindeki diğer üniversitelerdeki eşdeğer programa kayıt yaptıran en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması şarttır.

Sayısal Ağırlıklı Programlar; “Fakülte seçiyorsunuz. Örneğin Mühendislik Fakültesi seçtiniz. Birinci sınıfı fakültenin diğer bölümlerindeki öğrencilerle ortak derslerden oluşan bir sistemle okuyorsunuz. Meslekleri, bölümleri tanıyorsunuz. Sonra Mühendislik Fakültesi içindeki Bilgisayar, Elektronik, Endüstri, Makine
Mühendisliği arasında bir seçim yapıyorsunuz.

ygs ile girilecek 4 yıllık bölümler ,ygs barajı geçmek için kaç net ,180 puan kaç net ,ygs de kaç net yapmak gerekir ,ygs sınavı türk dili ve edebiyat bölümüne kaç puanla girilir ,kaç netle hangi üniversiteye girilir ,hukuk fakültesi için kaç net gerekir ,kaç puanla hangi üniversiteye girilir ,ygs baraj puanı kaç net

2009’da ÖSS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına (açıköğretimin kontenjansız bölümleri hariçtir.)yerleştirilen adaylar 2010-ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken AOBP’ ye eklenecek katsayılar yarıya düşürülecektir.

Sınavsız geçiş ile 2009 ÖSYS’ de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2010 da AOBP’ lerine uygulanacak katsayılarda ise herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

140 puan kaç net ,tıp için kaç net gerekir ,ygs için kaç net gerekir ,2010 öss barajı geçmek için kaç net gerekiyor ,ygs barajı ,ygs 400 puan  ,kaç netle hangi üniversiteye girilir 2010 ,kaç puanla hangi üniversiteye girilir 2010 ,ygs sınavından sözelden 180 almak için kaç net lazım ,açıköğretime kaç puanla girilir ,barajı geçmek için kaç net ,tıp için gerekli puan ,ygs puan ,ygs s ,açıköğretim için kaç net gerekli ,hangi fakülte kaç puan ,hukuk fakültesi için kaç net gerekir 2010 ,hukuk için kaç net gerekir ,öss 180 puan kaç net

2010 da sınava giren her aday Ortaöğretim başarı puanı (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA ) üç puan türünde hesaplanacaktır. OBP’ lerin ağırlıklandırılmasında okulun son sınıf öğrencilerinin ilgili yılda elde ettiği AOBP –SAY için YGS-1 VE YGS-2’ nin ortalamalarının ortalaması AOBP-SÖZ için YGS-3 ve YGS-4’ ün ortalamalarının ortalaması, AOBP EA için de YGS-5 ve YGS-6’nın ortalamalarının ortalaması kullanılacaktır.

Bu yazı Eğitim Haber kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

ygs 1, ygs 2, ygs 3, ygs 4, ygs 5, ygs 6 nedir için 286 cevap

 1. MUHAMMET ÇAKIR der ki:

  Merhaba ben ygs3 179,502ygs4 192,375 ygs5 161,486 puan aldım ben meslek lisesi mezunuyum hangi hangi lys sınavlarına girebilirim ve lys den iyi puan alırsam hangi bölümleri tercih etmeliyim ve lys den bu düzeyde bir puan alırsam 4 yıllık bir ünv . girebilirmiyim

 2. muhammet der ki:

  arkdasım seneye bır daha dene bu puanla ancak acıkogretım yazarsın…iyi gunler

 3. ertugrul der ki:

  ygs 5 ten 300,120 puan aldım nereleri yazabilirim

 4. hakan18 der ki:

  ben düz lise mezunuyum ve bölümüm eşit agırlık.ygs 5 puanım 213 simdi ben lys den cok dusuk bi puan alsam da ygs den ogrenci alan okullardan birine girebilirmiyim birde hangi bolumler var yazarsanaız seviirim…

 5. memet der ki:

  ben ea mezunuyum ygs3 ten 213,791 ygs4 ten 199,578 ygs5ten 200,876 aldım 2 yıllık myo girebilirmiyim?

 6. arzu83 der ki:

  mrb.bn sozel duz lıse den mezunum.ygs 3 267. ygs4 259.ygs5 245.ygs6 217.ygs1 180.ygs2 177.bn bıde eskı mezunumm..bızımm zamanımızda boyle deıldıı..cokk tuaff bu anlasılmıo..bır yere gırebılırmıyımm.?cvp yazarsanız sevınırım.teskkurler.

 7. ebru der ki:

  mrb … benm puanlarım ygs3:222 ygs4:211 ygs5:215,578 ygs6:204.407 sizce bu puanlarla herhangi bi ünv gidebilirmym ? yardımcı olursanz sevinirim

 8. Eğitim TUBE der ki:

  Arkadaşlar yukarıdaki yazıyı acele etmeden okursanız cevabı orada var. 140 puan almışsanız taban puanı geçmişsinizdir bu puanla açıköğretim gidebilirsiniz. TABAN PUAN-2 =180 puan(İkinci baraj puanı): YGS’ de 180 ve üstü puan alan adaylar LYS sınavların dan istediklerine girme hakkına sahiptir.

 9. Eğitim TUBE der ki:

  @ebru

  Sınavda 140-180 arası puan alan adaylar sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açıköğretim programlarını tercih edebilecek. YGS puanlarının en az biri 180 olan adaylar LYS‘ye girmeye hak kazanabilecek.

  Sınavda 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek.

  Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için ise YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekecek.

 10. berkay der ki:

  şimdi sorum şu olacak ygs puanı lysye etki yapıyormu mesleel ben ygs3 ve 4den 200 almışım okul puanım lys girdikten sonramı eklenecek yoksa tercihlerden öncemi eklenecek okul puanım 80 ve yeni sistemde kaç gelir açıklarsanız sevnirim tşk şimdiden

 11. ahmet der ki:

  ben üniversitenin kayıtlı öğrencisiyim bu sene tekrar sınava girdim ygs 6 puanım 194 tercih yapabilirmiyim 2 senelik bir bölüme yerleşme umudum varmı

 12. ENES der ki:

  ben ygs 4 ten179.482 puan aldım 4 yıllık açıköğretim yazabilirmiyim. yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

 13. ezgi der ki:

  slm ben ygs 5 ten 330 ygs 6 dan 338 yaptm bu puanla 4 yıllık bankacılığa yada herhangi dört yıllık bölüme yerlesebilirmiyim lütfen yardımcı olun yoksa kafayı yicem

 14. İskender der ki:

  Kolay Gelsin.

  Eşit Ağırlık Mezunuyum, Balıkesir MYO Pazarlama bölümünde son yılım ve yine sınava girdim.
  Şimdi aldım puanlara ve yukarıda yazılanlara bakacak olursa, barajı geçmiş ve Açıköğretim tercih etme hakkına sahip olmuşum. Ancak bu puan sisteminde kendi aldığım puanların normal ölçülerde iyi mi kötü mü olduğu konusunda net bir karar veremedim :)

  YGS-5 Puanı 302,195 Başarı Sıralaması 354.133 YGS-6 Puanı 277,647 Başarı Sıralaması 395.913

  AÖF ve ön lisans programlarını başarı olarak saymıyorum. Bunlar dışında bu puan iyi midir, başarılı mıdır, nedir? Biri söylesin artık :) Ve sanırım bu puanlar ham puan değil? Orta Öğretim puanı eklenmiş halleri olması gerek?

 15. ahmet der ki:

  arkadaş ygs tercihleri lys den sonramı yoksa bi kaç gün içindemi başlıyor bilgisi olan varmı
  verdiğiniz cevaplar için şimdiden teşekkürler.

 16. ömer der ki:

  iyi günler ben düz lise sayısal bölümü mezunuyum YGS-1 176,049 YGS-2 179,542 YGS-3 219,926 YGS-4 209,982 YGS-5 207,960 YGS-6 196,445 puanlarını aldım ve hangi lys bölümünü tercih etmeliyim hangi lys sınawına girmeliyim yardımcı olabilirmisiniz :S

 17. ahmet der ki:

  hangi sınavdan polis olunuyor?

 18. özge der ki:

  ygs5 268,060 ygs6 238 986 birde gecen yıl yerleşitğim için puanım düşecek 2 yıllık tercih yapabılırmiyim yada nereleri yapabılırım.

 19. esenyurtlu der ki:

  sen boşuna okuyon hacı@ebru

 20. esenyurtlu der ki:

  ygs5.400.89 ygs6.421.35 acaba 2 yıllık güverte temizliği tutturabilirmiyim ??? :P

 21. tuana der ki:

  arkdaşlar ygs den 222 aldım lys ye girmiycem okul puanım buna eklenirmi lütfen cvp

 22. Saim der ki:

  selam Arkadaşlar:
  ben düz lise sayısal mezunuyum.Bu yıl ygs 1 den 365 aldım sizce bu puana göre bana bilgisayar ve öğretim Teknolijileri öğretmenliği gelir mi?Bilgisi olan lütfen cevap yazsın…..

 23. atila ös der ki:

  ygs1-139,525 …ygs2-138.11 ..ygs3-172.624..ygs4-168703..ygs5-165,550..ygs6-154,066 …….dört yıllık açık öğretim fakültesine kayıt olabilirmiyim yardımlarınız için tşkrler

 24. ökkeş kenger der ki:

  ya arkadaşlar ben size şöyle bi soru yönetecem bnm puan 149 aldım açık öğretim tercih yapma hakkım varmı eğer varsa son tercih yapma tarihi ne zaman acaba söyler msiniz??

 25. ergü akçay der ki:

  ygs-4 147 puan almışım açık öğretim 4 yıllığa müracat edebilirmiyim teşekkürler

 26. muharrem der ki:

  ygs5 puanım 365 acaba dandik falan farketmez okuldan da 60 falan geliyor 425 oluyo okul öncesine doğu ve güneydoğu harici herhangi bi yerde girme şansım var mı az da olsa

 27. ferhat der ki:

  yaa arkadaşlar çok önemli bşe sorcam şimdi 2 yılllık açık öğretimden bi bölüm seçtik diyelim buna okul puanıda eklenicekmi yoksa eklenmeden mi seçim yapıcaz cvplarsanız sevinirim

 28. ertugrul der ki:

  sözel bölüm çıkışlıyım acaba hangi bölümleri yazabilirim ygs-3den 233,054- ygs4den-216,226- ygs5den-221,061- ygs6dan-202,406

 29. ugR der ki:

  bırakanın onu bunu tercih yaptıgınızda belli olur herşey hiç takmaya gerek yok bn ygs-1 den 283.463 ham yaptım bilgisayar öğretmenliği istiodum hiç sanmıorum olsun polislik okucaz inş :)

  g3lpcpc@hotmail.com ulaşabilirsiniz…

 30. nihall der ki:

  ben mesleki açıköğretim lisesi okuyorum ygs3 den 180,067 aldım lysyede girmedim bu yıl yerleştirilebilirmiyim

 31. nihall der ki:

  ya bide bu gelen puan ham puan değilmi

 32. ugR der ki:

  aynen gelen puanlar ham puan . mesela ben 260 bininci oldum türkiyede hamda ama bu 260binin içinde sayısalcı war ea cı war sözelci war ek puan gelince ilk 30 bine girerim diye düşüorum ama pc öğretmenliği ilk 10 bin küsürle oluyor umudum yok yani polisliği denicem inş olur :)

 33. tuğçe der ki:

  ben sayısal öğrencisiyim. ygs 1 388 ygs2 382. mühendislik istiodum. olur mu? itü makina. 2. dha ii geçti. özellikle matematik baya iyi. fen tam istediğim gibi olmadı. ygs nin %30u alıncak diye duyumlar var. doğru mu?

 34. selda der ki:

  iyi günler ben düz lise eşit ağırlık bölümü mezunuyum ama sözelden tercih yapmak istiyorum sizce yapabilirmiyim bilgilendirirseniz sevinirim

 35. Barış der ki:

  yaw arklar gözünüzü sevem 50 tane soru sormuşunuz herkes kafasına göre hangınız cevap alabıldınız butun soruların cevabı yukarda yazıo :D yapmayın çocuklar yapma volkann :D :D..

 36. keto der ki:

  ugR nickli şahıs yalan konuşuyosun utanmıyomusun yalan konusmaya ? benım puanım 308 başarı sıram 345 bın lerde sen 283 puanla naısl 260 bınıncı oluon ? ınsanlşareı kerızmı sanıon ugur acık yureklılıkle soyle senın gıbıler yuzunden bu ulke bu halde puhh sana

 37. soner der ki:

  mrb ben sözelciyım aobp puanım 316 bır üniversıteye yerlesebılır mıyım aceba

 38. hatich der ki:

  selam ben Y-DİL 3’ten 247,615 aldım… sizce yeterli mi? Bir yere girilebilir mi?

 39. korkut der ki:

  YGS-1 ve YGS_2 ile yerleşebileceğim 4 yıllık yerler neler ??

 40. CaN der ki:

  arkadaşlarım size bi tavsiye 4 yıllık bi yerleri kazanmaya baqın bazı iki yıllıklar hariç digerlerini boşuna okursunuz polis alır devlet 4 yıllık ister kpssden 87 alırsınız atanamassınz her yerde 4 yılların borusu ötüyo özlellikle 2 yıllık işletme mezunu kaynıyo her taraf daha az rakiple yarışacagızı iki yıllıklar seçin

 41. abdulrezzak der ki:

  slm ben meslekk lisesi bilgisayar bölümü mezunuyum ek puanlı 393 puan aldım sıralama 2950 kendi alanımla ilgili bir yere yerleşebilirmiyim

 42. semra der ki:

  ben ticaret mes. lis. mezunuyum.. ve sınava girmeden 2 yıllık sıvavsız geçiş yapmak istiyorum.. tablo 3A dan mı tercih yapmam gerekiyor acaba?
  yardım lütfenn

 43. sevcan der ki:

  oğlum turizm meslek lisesi mezunu.puanı ygs 4 ekpuanlı 311.249 67919sıralama,ygs6 283.202 85828 sıralaması ege bölgesinde bir üniversiteye yerleşebilirmi?ayrıca kendi bölümü dışında nereleri tercih edebilir ?fikir verirseniz çok seviniriz.şimdiden çok teşekkürler…

 44. su der ki:

  mrb bn tm öğrencisiyim ama geo ve mat iyi değil. Sadece sözele girmek istesem puanım düşermi ? düşerse ne kadar ?

 45. ahmet der ki:

  2 senelik bölümlerde düşme söz konusu değil 4 senelikte düşer su bende sözelciyim ama ea bölüm kazandım geçen sene

 46. su der ki:

  ne kadar düşer ?

 47. yener der ki:

  slm arkadaslar. biraz gec kaldim sanirim ama bisey sorucam benim ygs 1 153.041 ygs2 148.248 ygs3 174.840 ygs4 161.777 ygs5 176.255 ygs6 171.372. puanlarim bunlar. bu puanlarla 2 yillik acik ögretim tercih yapabilirmiydim?? yada nereyi yapabilirdim?? buna acil cvb verirseniz cok sevinirim. bekliyorum tesekkürler.

 48. Eğitim TUBE der ki:

  @ yener
  Açıköğretime girmen için herangi bir bölümde 140 puan alman yeterliydi,

 49. yener der ki:

  tesekkür ederim. peki ek tercih hakkim varmi? varsa bu ek tercih nezaman oluyor? vede adalet yada yerel yönetimler i tercih edebilirmiyim? bilgilendirirseniz sevinirim. bu benim icinönemliydi :( simdiden tesekkür ederim…

 50. Eğitim TUBE der ki:

  @ yener
  Ek tercih yapma şansın varmı bilmiyorum girebileceğin açıköğretim bölümleri şunlar.

 51. eda der ki:

  ya ben sayısalcıyım .okul oncesı ogretmnlgı ıstıorum .sadece ygs sınavına gırsem lys ye gırmesem yeterlı olurmu ?bırı bana cevap yazsın pleaseeeee :)

 52. YAŞAR der ki:

  YA BEN ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİNİ İSTİYORUM HANGİ DERSLERİ AĞIRLIKLI ÇALIŞMAM GEREK

 53. furkan der ki:

  benim merak ettiğim şey ben eşitağırlık öğrencisiyim mart ayında gireceğim sınavda bana mat1 mi sorulacak komple mat2 de olcakmı diğer ygs 1 ,2,3,4,5,6 da mat ın 1 imi 2 simi sorulcak onu merak ediyorum

 54. NAZLI der ki:

  SINAVA GİREN ÖĞRENCİLERİN %80.İ YGS ÜZERİNDEN TERCİH YAPIYOR. ÖZELLİKLE MESLEK LİSELERİ… BUNDAN DOLAYI SENİN ŞANSIN AZALIYOR. LYS.YE GİRERSEN EĞER ŞANSIN DAHA FAZLA OLUYOR. BU FIRSATI KAÇIRMA BENCE

 55. serpil der ki:

  ya ben gzl sanatlar lisesi 3.snf öğrencsyım fakat ygs kaça greceğğimi bilmıorm :? bırı cvp verrmı :?

 56. neslihan der ki:

  ticaret meslek lisesi muhasebe öğrencisisiysen cnm ygs 5 ve ygs 6 puanna bakıolarmş:)

 57. Byn karamsar :( der ki:

  ya ben muhasebe öğrencisiyim ama sağlık istiyorum ne yapacam sağlık üzerinden terch verebilirmiyim biriniz cevaplarsanız açık bir şekilde sevinirim

 58. Tuğberk der ki:

  Ben Mütercim- Tercümanlık böolümndeyim. dil 1 puanım 440 yeterlimi beykenti istiyorum. please!

 59. adem der ki:

  ben yildirim beyazit endustri meslek liseis ogrencisiyim bolumu makina teknojlileri ygs kactan hesaplanacak

 60. melis der ki:

  ben endüstri meslek lisesinde okuyorum ygs’ye girdiğimde sadece 2 yıllıkmı tercih yapabilicem…dört yıllık tercih için lys ye girmek zorundamıyım???biri bana cwap wersin lütfennn..

 61. Esra der ki:

  Ben sosyal bilimler 2005 mezunuyum ve pek çok şeyi bilmiyorum ygs 3 ve 4 e mi bakılıyor.Nasıl tercih yapabilicem.

 62. Esra der ki:

  ygs 3 (206.875) – ygs 4 (191.698) açık öğretim edebiyat olurmu yada radyo tv programcılığı yada örgün 4 yıllık olur mu ?

 63. burak der ki:

  ygs4 356, ygs ygs1 309, ygs2 304 nası arkadaşlar? yenı sıstem hakknda bılgım yok acil acıklarsanz sevinirim

 64. umutsuz waka :( der ki:

  yaa arkadaşlar bende meslek lisesi bilişim ama sözelden tercih yapcamm…ygs 3=260 ygs 4=261 en biyerler tercih edeilirmiyim bu konu hakkında bilgisi olan varsa rica etsek ize yardımcı olurmu acaba :( maqduruzz

 65. AdNaN der ki:

  Ben lgs 1 ve lgs 2 ücretını yatırdım ama EA yada gırmeyı ıstıyorumygs 6 dan 180 puan uzerınde bankaya lgs1 lgs2 ıcın ucret yatırdım ama sımdı hepsınegırmek ıstıyorum bankalar 1 kere para yatırıp 1 kere kayıt yapılabılıyor dıyor ne yapmalıyım yardımcı olurmusunuz ???

 66. Alican XD der ki:

  Şimdi ben 9.sınıf öğrencisiyim (anadolu lisesi) bn gastronomi ve mutfak sanatları okumak istiyorum acaba hangi bölümü seçmem gerekir:D en kısa sürede cevap bekliorum

 67. duygu der ki:

  arkadaşlar ben okul öncesi öğretmenliği bölümü okumak istiyorum bunun için sadece ygs 5 e mi gircem ? bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

 68. mehmet der ki:

  arkadaşlar hukuk yada maliye istiyorum ama yukarıdakilerden hiç birşey anlamadım.haa bide medikal diye birşeyvar onuda istiyorum hangi derslere çalışmalıyımm..

 69. ada der ki:

  slm ya ben endüstri meslek lisesi bilişimden mezunum fakat ben sağlık alanıyla ilgili tercih yapmak istiyom bunun için ne yapabilirim:) rica etsem biri bana hemen cevap verebilir mi?

 70. gaye der ki:

  yaaaaa ben muhasebe öğrencisiyim bu bölüme girmek için bi önceliğim olmazmı :(((((?

 71. erhan der ki:

  ben ygsden 138 aldım gıremezmıyım ya puf s

 72. laz der ki:

  yha ben rize universitesinde çay ekisperliği okumak istiyorum ama sözelciyim en çok ygs 4te pouan ypyrum ygs6 lazım napıcam???

 73. ecrin der ki:

  ben zihinsel engelliler öğrtmni olmak istiyoruum ygs kaçtan sınava gircem ve kaç puan almam gerekiyor

 74. esin_antalya der ki:

  ben fizik tedavi istiyorum . açıköğretimi var mı acaba?var diye duydum.crzy_06_22gk@hotmail.com adresine cevap yolayabilirsiniz!teşekkürler. . .

 75. ELMAS der ki:

  ben acıkögretim den moda tasarımı okumak istiyorum bunu hangi tabloda gorebilirim liseden giyim üretim bölümü mezun oldum 2 yıllıga geciş yapabilir miyim lütfen cevap yazın

 76. karadavut der ki:

  anaolu lısesı 4 .sınıf tayım polıslık ıstıyorum kac net yada kac puan almam gereklı ygs hangı bolumden gırecem

 77. rojhat der ki:

  arkadaşlar ben tm ciyim zihinsel engelliler bölümünü tercih etsem puanm düşr mi

 78. çağlayan der ki:

  Zihinsel engelliler bölümünü tercih etmen halinde alan farklılığı nedeniyle puanım düşebilir diye düşünüyorsun ancak puanının düşmesi diye bir durum yeni sistemde söz konusu değil ancak tm olduğun halde sözele geçecek olursan gelecek için tm sözele nazaran daha çok seçenek barındırmakta ve iş imkanları daha yüksek olmaktadır…

 79. büşra der ki:

  ben tm eşit agırlık ögrenisiyim ben ygs kaça girecem bilmiorum şuan lise 3 e geçtim bilgilendirirseniz teşekkürler

 80. zeyneb der ki:

  eşit agırlıkçılar ygs 5 ve ygs 6 dan sorumlu lys de de lys 1 ve lys 3 ten sorumlu

 81. harun der ki:

  ya ben ticaret lisesi muhasebe bölümündeym benm havacılık okuluna girebilmem için hangi sınavlara girmem gerekiyor

 82. barış der ki:

  hem normal öğrtmde bi bölüme girp hem açık öğrtm aynı yıl tercih ediliyor mu ve bu açık öğretimi nası tercih ediyorz bilen varsa söyleyebilir mi?

 83. sercan der ki:

  ya ben bu sene EA lise sonum aşçılık okumak istiorum hangi sınava girmem gerek bi fikrim yok bu konuda yardımcı olabilir misinz ya =S

 84. ozan der ki:

  seLam. ben Lise son sınıf diL öğrencisiym Deniz ve Liman işletmeciliği ya da turizm ve otel işLetmeciliği istiyorum sınava hangi böLümden girip kaç puan aLmam Lazım? :( Lütfen cvp verin

 85. betül der ki:

  slm arkadaşlar ben kız meslek mezunuyum ve ben hemşirelik okumak istiyorum bunun için ne yapmam gerekli ?? yardımcı olursanız çok sevinirim

 86. büşra der ki:

  ben meslek lisesi öğrncisiyim ben gümrük işletme istiyorum ben lys ye girmeden yerleşebilirmiyim

 87. aslı der ki:

  bn sayısal 4. sınıf öğrencisym fizik tedavi istiyorum sadece ygs ye girsem lys ye girsem olurmu ??yardımcı olursanız cok sevinirm

 88. Fatih Korkmaz der ki:

  ben ygs5 ve ygs 6 dan 300 puan almak için kac net yapmam gerek onu ögrenmek istiom bana yardımcı olursanız sevinirim

 89. ne yapacağını bilmeyen kız der ki:

  ben meslek lisesi öğrencisiyim. bilgisayar bölümündeyim.ama ben bu bölümü meslek olarak yapmak istemiyorum.iki hedefim var.müzik ve din öğretmeni olmak.bunlar için biraz araştırma yaptım.sınav kaygım var.ygs ve lys den korkuyorum sözelde iyiyim ama sayısalda pek temelim yok. bana yardımcı olabilir misiniz?

 90. geç kalmış der ki:

  meslek lisesi mezunuyum sizce sınava girip açıköğretim mi yazmalıyım,yoksa 2 yıllık myo’na mı gitmeliyim.hangisi daha iyi şartlarda hayata atılmamı sağlar.teşekkür ederim arkadaşlar.yaş geçti ama artık hayat çeki düzen vermenin zamanı geldi.

 91. murat der ki:

  okuldan gelecek olan puan 100 üzerinden mi yoksa 50 üzerinde mi yada en çalışkan öğrencinin puanına göre mi hesaplanıyor. hemen cevap verirseniz sevinirim.

 92. Büşra der ki:

  Ben YGS’e bu yıl gireceğim bana önerileriniz var mı?

 93. canan der ki:

  Merhaba ..Ben üni.den mezun olalı 1 yıl oluyor ..Bu sene acık ögretim okumak istiyorum ..Ancak ygs/lys konusunda bilgim yok hangi sınava gireceğim ..Yardımcı olabılen varsa şimdiden teşekkürler ..

 94. adnan öter der ki:

  çok zorlaştırılmış neyse boşver girmiyecem ?

 95. latife aydın der ki:

  ben katsayı kalktığını öğrendim ve bu yıl 2012 de sınava girmek için başvuruda bulundum. ama sistemi bilmiyorum. düz lise fen bölümü mezunuyum. hemşirelik okumak istiyorum. hangi sınava girmem gerekir. düzlise mezunları hemşirelik YO okuyabilir mi? bilgi verirseniz çok sevinirim verdiğiniz cevaba göre dersaneye yezılacağım.

 96. samir der ki:

  slm herks bn samir,bn alanm sözel burdan baktma göre meslk haric istedm bölm tercih edeblirm..amA bn bilgisayr bölm tercih etmk istiyorm,2 yıllk bu bölm okuya blirmiym cvp beklrm ..

 97. sinem der ki:

  selam sözel öğrencisiyim fakat tmden meslk seçmek istiyorm ne yapmam gerekiyo??

 98. eda der ki:

  meraba ben ilahiyat 3.sınıf öğrencisiym.bu sene tekrar sınawa girip din kültürü okumak istiyorum.kazandığım yerde kaçıncı sınıftan dewam etmem gerekir. bilgilendirirseniz sewinirim.

 99. hacer der ki:

  okul puanları 60 a düşürüldü diyorlar ne kadar doğru hemen cevap verirseniz sevinirim…:))

 100. kubra bayraktar der ki:

  meraba ben meslek öğrencisiyim ygs 4 ten seçim yapmam gerekiyor ne yapmalıyım yardımcı olununursa minnettar olurum

 101. beril der ki:

  ben okulöncesi öğretmenliği 1. sınıftayım. 2. öğretimim. biz bu yıl sınava girince eklenen puanlarımız yarıya iniyor normalde. sınıftan bir arkadaşa dershanede aynı bölümün gündüzüne geçmek için tercih yapıldığında (sadece bu tercih için) ilk sene de puanların kırılmadığı söylenmiş. oda bu sene tekrar sınava giriyor. böyle birşey var mı gerçekten? bilgilendirirseniz çok sevinirim.

 102. nuray der ki:

  açıköğretim ing. öğretmenliği tercih etmk istiyorum. bir lisans programından mezunum. lisem anadolu ticaret meslek lisesi idi. tm mezunuym. ygsde fen yapmalımıyım. lgs de puan hesaplanırken hangileri önemli? ortalama 36türkçe 35sosyal ve 11mat 70dil neti ile kazanabilirmiyim

 103. betül der ki:

  ben anadolu kız meslek lisesi 11.sınıfım bölümüm çocuk gelişimi ve egitimi..ygs5 puanıyla mı girmek zorundayıom ygs 4 le alan çocuk gelişim bölümlerine girebiliyor muyum mesela kastamonu üniversitesi 2 yıllık ygs 4 le alıyo girebiliyor muyum acaba?

 104. yerebakt der ki:

  sayılsal derslerim sıfır! ygs de sadece ebd ve sosyal yapmayı düşünüyorum.. ea’dan tercih yapacağım.. ygsde edb-sosyal çözerek ygs5-ygs6 puanlarımın mı 180i geçmesi gerekiyor???

 105. kaç netle açıköğretim 2 yıllık tercih yapabilirim der ki:

  açıköğretim 2 yıllık programlarını nasıl tercih edebilirim en kaç puan almam lazım?

 106. BETUL der ki:

  Taban puan 1i gecmek için sözel kaç net yapmali

 107. karamizah der ki:

  herkes soru sormuş,kimse sorulan sorulara cevab verememiş,ne kadar da vahim bir durum,bu öğrenciler rotasız bir gemi gibi yönlendirilmeden bilgilendirilmeden okullardan neredeyse tahliye edeceksiniz

 108. Sadiye Usta der ki:

  2012 1 Nisanda ygs ye açıköğretim fakültesi için girmek istiyorum.Sınavda türkçe ve sosyal sorularını yapacağım.Sayısalım yok kaç net yapmam lazım

 109. Sadiye Usta der ki:

  Lütfen sorumu acil cevaplayıp mail yoluyla bilgilendirirmisiniz?

 110. sude der ki:

  Mrh.ben meslek lisesi mezunuyum .meslek liseleri içinde 2 yıllık acık ogretım baraj puanı 140 mı. Ve anlamadığım bir konu ygs1 ygs2 ygs3 ygs4 ygs5 ygs 6 puan turlernden hangısı benı ılgılendırıo ben bu ygs turlerının hepsınden 140 barajını gcmek zorundamıyım . örnegın benm gecen seneki ygs tablosunda ygs3 ygs4 ygs 5 ten baraj puanı 140 ı asmıstım dgerlerı 140 altındaydı. 2 yıllık okuma olasılığım varmıydı sımdıden tesekkuler .

 111. Egitim Merkezi der ki:

  2 Yıllık Açık öğretim için ygs nin herhangi birinden 140 puan barajını geçmeniz yeterli.

 112. sebnem der ki:

  arkadaşlar bir sorum olacak ben bugün sınava girdim ve sosyali yetiştiremedim hiç soru yapmadım türkçe 30 mat 24 fen 28 civrı net var baraj için hangi puan türünden 180 yapmak gerekiyor?baraj sıkıntısı olur mu lütfen yardımcı olun

 113. haticesin der ki:

  140 puan ile meslek yüksek okullarına gidebilirmiyim

 114. demet der ki:

  Merhaba arkadaşlar, bu gün kardeşim sınava girdi,hiç matematik yapmamış, sınavı geçersiz mi? lütfen bilgi verirmisiniz.

 115. sevgi der ki:

  merhaba;

  ben 2008 yılında örgün öğrenime kayıt yaptırıp kaydımı sonradan sildirdim, daha sonra 2009da aöf edebiyat tercih yaptım ve onuda 1. sınıftan kaydımı sildirdim. puanım kesilir mi ? bu sınavdanda internetteki puan hesaplarımı yazdığım zaman ygs-4 240 ygs-5 220 puan gözüküyor. ben EA mezunuyum. bu puanlara okul puanımı eklenecek. 2 yıllık bir devlet üniversitesine girme şansım nedir ? teşekkürler

 116. mertantep der ki:

  orta öğretim başarı puanım 5,67. türkçeden 26 net, sosyalden 19 netim var. aöfde 4 yıllık bölüm seçebilir miyim? 4 yıllık bölümler için barajı gecebilir miyim? acil cevap verebilir misiniz? teşekkürler

 117. tarik der ki:

  Sadece Türkçe :17 ve Sosyal 25 netim var. Matematik ve fenden umutlu değilim. Bu durumda 2 yada 4 yıllık açıköğretim fakültesi okumak istiyorum. Umut var mı? 1990 mezunuyum. Diploma notum 5,80. Düz lise matematik bölümü mezunuydum.
  Zaten halihazırda tekstilde gelinebilecek en iyi kademedeyim (Kalite güvence dept. Inspektör)Beni hangi bölün diploma ile tam destekler. Yukarıdaki cevap durumlarıyla birşeyler olabilirmi, ayrıca; olduğunu varsayarsak hangi bölüm bana uyar? Şimdiden teşekkürler.

 118. merve der ki:

  ben meslek lisesinde okuyorum.kendi bölümüme gitmek istemiyorum.lys ye girebilirmiyim.bu konuda bilgi verirmisiniz

 119. elif der ki:

  benim diploma notum 3,15, sözelciyim.ygs de türkçeden 26,15- sosyal bilimlerden 16,5 net çıkardım.matematik fene dokunmadım.bunun bana puan olarak getirisi ne olabilir? (aobp mi bilmiyorum)teşekkürler.

 120. tuğba der ki:

  Merhaba.Kendi alanımda ygs-2 puanım 180 punanın altında ,170 civarı.Diğer bölümlerden 180 barajını geçiyorum.Hemşirelik için lys sınavına girebilirmiyim?

 121. ayfer der ki:

  Türkçe 23 tarih 13 net..edebiyat bölümü mezunuyum diploma notum 5,4 140 veya 180 barajı için durumum nedir?teşekkür ederim

 122. berkan der ki:

  özel ünüversitelerde makine müh için ygs 1 ve 2 180 barajını geçmek zorunlumu yoksa ygs 6 barajı geçsek lys sınavından alacagım puanla özel ünüversitede makine müh girebilirmiyim

 123. İSMAİL der ki:

  O KADAR ÇALIŞTIM AMA TÜRKÇEYİ YAPMAKTAN DİĞERLERİNE ZAMAN BULAMADIN 20 NETİM VAR EDEBİYAT BÖLÜMÜ TUTAR MI

 124. ata der ki:

  merhaba ben hukuk istiyorum yeni açılan vakıf üniversiteleride olabilir. ancak ben sözel öğrencisiyim dün girdiğim sınavda ygs 5 yani hukuk için gerekli puan türünde 238 gelecek bunun lys oranına katkısı %40 olacağına göre bu puan üzerinden mi ortalamayı alacağım yoksa ayrı ayrı olarak mı(türkçe- sosyal mat) olarak mı yüzdesini hesaplayacağım. ??
  2. aoobp bilmiyorum en son 2005 yılında girmiştim okuldan kaç puan alırım diploma notum 3.18 lys puanımı hesapladığımda tm 2 olarak mı hesaplayacağım çünkü katsayılar farklı??

 125. elif der ki:

  83 soru yaptım 52 doğru 31 yanlış 44-45 net falan kalıyo sözelciyim polislik istiyorum en kötü neresi olur?

 126. hüseyin der ki:

  ingilizce öğret.ygs kacı kapsıyor lys 5 ıle bırlıkte

 127. pinar der ki:

  ygs3 puanım 287.17 ygs4se 275.376 140 barajı gecmem ıcın yeterlı mı?

 128. cihat der ki:

  ygs den 24 türkçe 18 matematik 23 sosyal yaptım bir eşitağırlıkçıyım ygs 5 6 puanım ne olur

 129. elif der ki:

  tubanın sorusunu bende soruyorum acil???Kendi alanımda ygs-2 puanım 180 punanın altında ,170 civarı.Diğer bölümlerden 180 barajını geçiyorum.Hemşirelik için lys sınavına girebilirmiyim?

 130. deniz der ki:

  ben kız meslek lisesi bilgisayar bölümü web tasarım ögrencisiyim.ygsden düşük aldım ama ben tıbbı sekreterlik istiyorum ama benim bölüm dışı oldugu için lys girilmelimi puanım 155,ygs3 den

 131. naz der ki:

  ben ticaret meslek lisesi mezunuyum,AOF okul öncesi öğretmenliğine girme şansım yok mu?

 132. gülşah der ki:

  alanım olmayan sözelden 180 aldım 2006 sayısal mezunuyum sayısaldan 160 aldım 4 yıllık açıköğretime başka bölüm punı yeterlimi yoksa kendi puanımla sadece 2 yıllık açıköğretime mi girerim

 133. yasin der ki:

  gecemezsin pınarcım malesef sansını kaybettın artık bır daha kı seneye sen gel bana ben senı 18 yıllık egıtımden gecırecem :)

 134. burcu der ki:

  ygs barajı geçemedim okul puanıyla açık öğretime geçebiliyomuyum

 135. gül der ki:

  dilciler ygs kaça bakıyorlar ?

 136. AHMET baran der ki:

  LGS1: 130,65647
  LGS2: 130 57899
  LGS3: 148,14332
  LGS:4 152,89931
  LGS:5 138,74951
  LGS:6 132,52148

  ACIK ÖĞRETİME GIREBILIYORMUYUM GİREBİLİYORSAM HANGI BOLUME GIREBILIYORUM ARKADASLAR LUTFEN CEVAPLARINIZI BEKLIYORUM

 137. elif der ki:

  mrb bnm ygs 4puanım ek puanla birlikte 326 acaba 4 yıllık bi bölüme gidebilme şansım varmı ltfn yardımcı olun

 138. elif der ki:

  merhaba ben 2011 ilahiyat mezunuyum ikinci kez ygs sınavına giriyorum bu yıl ygs 4 ten 256 aldım ek puanımla birlikte 326 oluyor bu puanla 4 yıllık bir bölüme yerleşebilirmiyim

 139. sercan der ki:

  selam bugün ygs belli oldu barajın altında puanım ygs3 puanım 164 bu puanla 2 yıllık okuma şansım var mı?

 140. baharistan der ki:

  merhaba arkadaşlar.bana yardımcı olursanız sevinrim,çok önemli.Sınav sonucum açıklandı fakat kaç puan aldığım yazmıyor:( türkçeden 24 net yaptım sadece…sınavda rahatsızlanıp çıkmak zorunda kaldım.bu puanla açıköğretime girebilir miyim acaba? puanımı nasıl öğreneceğim.ÖSYM de sadece netlerim yazıyor.

 141. mertcan der ki:

  YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
  PUANI 127,09443 127,07735 134,86441 137,68993 131,34560 126,55103
  BAŞARI SIRASI 1654835 1656111 1615040 1572932 1638376 1662338

 142. fatma der ki:

  ygs yüzde dilimi nedir nasıl hesaplanır

 143. ahmet der ki:

  ben sınavdan 410 puan aldım tıp fakültesi tutarmı?

 144. ALİ der ki:

  YGS 1:133.46452 YGS2:133.02691 YGS3:161.02837 YGS4:171.14910 YGS5:146.82130 YGS6:135.15587 BU PUANLA 4YILLIK AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİNE GİREBİLİRMİYİM

 145. Volkan der ki:

  Sevgili eğitim merkezi,

  PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
  PUANI 152,68755 151,07602 219,03667 224,54757 197,06440 171,15038
  BAŞARI SIRASI 1113256 1117389 905779 774291 1024247 1134215

  puanlarım bunlar öncelikle bu puanlarla açık öğretime girmek istiyorum ama konuyla ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim bu sınavdan sonra lys varmış ona damı girmem gerekiyor bizim zamanımızda yoktu boyle şeyler anlamadım bişey (yaşım 28) gerek mailim aracılığıyla gerekse buradan benimle irtibata gecerek bilgilendirirseniz cok mutlu olacagım ne yapacagımı bilmiyorum çünkü. Şimdiden teşekkür ederim hoşçakalın…

  • Egitim Merkezi der ki:

   @Volkan Açıköğretim için en az birinden 140 puan almanız yeterli aşağıdaki bölümlere girebilirsiniz
   Açıköğretim Lisans Bölümleri ( Tümü ) (4 Yıllık)
   Felsefe – Kontenjansız Bölüm
   ingilizce Öğretmenliği (Adana) – Kontenjanlı Bölüm
   ingilizce Öğretmenliği (Ankara) – Kontenjanlı Bölüm
   ingilizce Öğretmenliği (Balıkesir) – Kontenjanlı Bölüm
   ingilizce Öğretmenliği (Edirne) – Kontenjanlı Bölüm
   ingilizce Öğretmenliği (Erzurum) – Kontenjanlı Bölüm
   ingilizce Öğretmenliği (Eskişehir) – Kontenjanlı Bölüm
   ingilizce Öğretmenliği (izmir) – Kontenjanlı Bölüm
   ingilizce Öğretmenliği (Konya) – Kontenjanlı Bölüm
   Okul Öncesi Öğretmenliği – Kontenjanlı Bölüm
   Türk Dili ve Edebiyatı – Kontenjanlı Bölüm
   Tarih – Kontenjanlı Bölüm
   Sosyoloji – Kontenjanlı Bölüm
   Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri – Kontenjansız Bölüm
   iktisat – Kontenjansız Bölüm
   Kamu Yönetimi – Kontenjansız Bölüm
   Maliye – Kontenjansız Bölüm
   Uluslararası ilişkiler – Kontenjansız Bölüm
   işletme – Kontenjansız Bölüm
   Konaklama işletmeciliği – Kontenjansız Bölüm

   Açıköğretim Önlisans Bölümleri (2 Yıllık)
   Adalet
   Ağırlama Hizmetleri
   Bankacılık ve Sigortacılık
   Bilgi Yönetimi – Kontenjanlı Bölüm
   Büro Yönetimi ve Sekreterlik
   Coğrafi Bilgi Sistemleri – Kontenjanlı Bölüm
   Çağrı Merkezi Hizmetleri
   Dış Ticaret
   Eczane Hizmetleri – Kontenjanlı Bölüm
   Elektrik Enerjisi Üretim, iletim ve Dağıtımı
   Emlak ve Emlak Yönetimi
   Ev idaresi
   Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
   Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi – Kontenjanlı Bölüm
   Halkla ilişkiler ve Tanıtım
   ilahiyat – Kontenjanlı Bölüm
   insan Kaynakları Yönetimi
   işletme Yönetimi
   Kimya Teknolojisi – Kontenjanlı Bölüm
   Kültürel Miras ve Turizm
   Laborant ve Veteriner Sağlık – Kontenjanlı Bölüm
   Lojistik
   Marka Iletişimi
   Medya ve Iletişim
   Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
   Perakende Satış ve Mağ.
   Radyo ve Televizyon Prog.
   Sağlık Kurumları işletmeciliği
   Sosyal Hizmetler – Kontenjanlı Bölüm
   Spor Yönetimi
   Tarım
   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri – Kontenjanlı Bölüm
   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler – Kontenjanlı Bölüm
   Turizm ve Seyahat Hizmetleri – Kontenjanlı Bölüm
   Turizm ve Otel İşletmeciliği
   Yerel Yönetimler

 146. hukuk için hangi puan türü... der ki:

  mrb.
  hukuk için hangi ygs puan türü hesaplanıyor.
  ygs-1,ygs-2,ygs-3,ygs-4,ygs-5,ygs-6 hangisi. ve herhangi bir üniversitenin hukuk bölümü için ortalama sıralama ne olmalıdır. ygs-5te 38265., ygs-6 da 25796. oldum.

 147. zekiye der ki:

  benim puanlarım bunlar ben hangi bölümleri seçebilirim hangi meslekleri yardımcı olursanız çok sevinirim
  TESTLERDEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI
  TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ
  Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış
  10 14 0 0 21 7 0 0

  PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
  PUANI 184,84930 165,96958 160,86302 154,02330 183,40490 188,36624
  BAŞARI SIRASI 671677 881193 1408438 1431867 1155976 938920

  LYS’LERE GİRME DURUMU GİREBİLİR

 148. Volkan der ki:

  Çok teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için hoşçakalın :)

 149. Hakan der ki:

  SEVGİLİ EĞTİM MERKEZİ

 150. Hakan der ki:

  YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
  128,79709 128,85532 138,08504 137,59500 135,07261 131,07927 AÇIKÖĞRETİME GİREBİLİYORMUYUM TİCARET LİSESİ MEZUNUYUM PUNANIM 140 ALTINDA OLDUĞU İÇİN GİREMİYORUM SANIRIM AMA BAŞKA Bİ ALTARNETİFİ VARMI TİCARET LİSESİ MEZUNUYUM

 151. yasemin der ki:

  benim puanlarımda bunlar şimdi ne yapmam gerekir cvp verirseniz sevinirim.TESTLERDEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI
  TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ
  Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış
  14 6 12 4 0 0 0 0

  PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
  PUANI 138,44344 138,23395 183,93557 182,73287 169,64834 152,94424
  BAŞARI SIRASI 1350474 1348290 1223230 1177465 1280161 1326927

  LYS’LERE GİRME DURUMU GİREBİLİR

 152. yasemin der ki:

  hangi bölümlere girebilirim

 153. merve der ki:

  ben sınavdan beklediğim gibi sonuc alamadım puanm 248 lys de girersem dört yıl kazanma sansım var mı halen esit agırlık ögrencsymm sizce ne yapmalıyım dört yıl okumayı cok istiyorum

 154. merve der ki:

  peki kazanma sansım var mı :(

 155. ismail der ki:

  selam ben sağlık meslek liselini 10 yıl önce bitirdim ve şimdi 2 yıllık paramedıklık için ıkıncı sınava girmem gerekiyor mı ygs1 den 195 puan aldım…

 156. oguz kayahan der ki:

  benim ygs 1 puanım 179 ygs 2puanım 180 ygs 3 puanım 178 ygs 4 puanım 181 lys ye girme hakım war ama ben sayısalcıyım lys de sayısal bölümünde ki iki sınawa da grebilir miyim yardımcı olursanız sewinirim sayısal üzerinden lys sonun da 4 yıllık tercih ypabilir miyim

 157. gökay der ki:

  Merhaba meslek lisesi mezunuyum ygs3 puanım 183 ygs4 puanım 180. iyi çabuk iş bulacağım hangi bir bölümü yazmalımıyım lys girmem avantajım olurmu teşekkürler

 158. memet der ki:

  YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
  137, 137, 183, 186, 166, 148,
  aldıgım puanlar bu bi yere yerleşme şansım var mı yada 4 yıllık imkanım olur mu lütfen yardımcı olun

 159. elif der ki:

  neden benim sorum cevapsız ya hâlâ ltfn yardımcı olun

 160. rıdvan der ki:

  YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
  PUANI 145,22948 143,02300 192,94787 193,00696 179,23928 161,49455
  BAŞARI SIRASI 1225093 1243747 1145453 1079307 1194355 1238389

  ARKADAŞLAR NE YAPMAM GEREKİR… 2 YILLIK GİRWBİLİRMİYİM LYS GİRİP YÜKSELTME OLANAGI VAR MI DIR PUANLARA GÖRE

 161. gonca der ki:

  PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
  PUANI 135,26126 133,45364 138,10816 137,04809 138,86350 137,25
  BU PUANLARLA BİR YERE GİRMEM MÜMKÜNMÜ LÜTFEN YARDIMCI OLURMUSUNUZ

 162. beren kartal der ki:

  merhaba ben açıköğretim lisesi mezunuyum ve şimdide açıköğretim fakültesi okul öncesi öğretmenliği 4yıllık istiyorum bu sene ysye girdim ve puanlarım ygs1 178 ygs2 189 ygs3 269 ygs4 274 ygs5 236 ygs6 202 bu puanlarla istediğim yere girebilirmiyim bide açıköğretim için lysnin bana bi katkısı olurmu yardımınız için teşekkürler

 163. aleyna der ki:

  Aciiiiiiiiil cevap bekliyorum 9 yil once duz lise fen cikisliyim dip. notum 3.51 ygs 3 209 puan adalet veya bankacilik istiyorum acikogretim ve iki yillik istiyorum gelirmi

 164. canset der ki:

  mrb ben ygs barajını geçtim ama lys ye girmeyi düşünüyorum fakat hangi türde girilcek ikili sistemde ilk sınavım başvuru yaparken sözel 1,sözel2 olarak mı girebiliyorum sadece lütfen acil yardım

 165. aleyna der ki:

  Cok tsk ederim super bi site harikasiniz benim iki cocugum var
  biri iki yasinda biri dort yasinda kucukler aslinda orgunde okumak
  isterim ama diclede benim puanima gore iki yillik bi bolum varmidir
  Dedim gibi ygs 3 209 sizce sansim var mi yani orgun okumam
  Icin????

 166. melcan der ki:

  ygs3 135. dip notu 2.10 97 mezunuyum aöf kayıt şansım varmı tşklr

 167. aleyna der ki:

  Sizden acil cevap bekliyorum meraktan catlicam lutfeeeeeeeeeern

 168. esra der ki:

  benim ygs 3 puanım 201 . düz lise yabancı dil öğrencisiyim sizce ne yapmalı nereyi tercih etmeliyim?

 169. safa der ki:

  mrb bnm ygs4 puanım ek puanla birlikte 326 puan 4 yıllık bir bölüme girmeşansm varmı ve lys ye girersem şansm ne kdr artar

 170. HATİCE der ki:

  merhaba, ben sözel mezunuyum.ygs sözelden 256 puan aldım.ygs sınavında fen ve matemetik bölümünü tamamen boş bırakmıştım. şimdi lys lerde hem sözel hem fen ve kimyadan sınava girmek istiyorum. bunun bana puan olarak bir getirisi olur mu ve alanımın dışında olması beni olumsuz mu etkiler olumlu mu etkiler? teşekkür ediyorum.

 171. murat der ki:

  (YGS3)PUANIM 141 BUNUNLA AÇIK ÖĞRETIMDE NEREYA GİREBİLİRİM

 172. f 71 der ki:

  iyi güzel olmuşda bu ygs deki %40 lys 1,2,3,4 lerden hangisine katkı sağlayacak bunlaraggirmeyi düşünüyorum. bi yardımcı olursanız iyi olur. 0şimdiden Allah razı olsun…

 173. murat der ki:

  yada kontenjansız bölumlerden 4 yıllık yazabilirmiyim

 174. Mehmet der ki:

  Ygs’den 151 puan aldım okul puanım en az 30 gelecek. 181 puanla 4 yıllık Açıköğretim okuyabilirmiyim?

 175. fatih der ki:

  136 PUANLA 2 YILLIK AÇIK ÖĞRETİM YAZILIR MI ÜSTÜNE OKUL PUANIDA EKLENSE..

 176. hüseyin der ki:

  155 puan aldım sınavdan açık öğretimee yazılabilirmiyim..

 177. kadir der ki:

  TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ
  Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış
  8 32 20 20
  benim sınav sonuçum bu hesaplamada
  ygs3:145
  ygs4:160
  ancak bu sonuç puan durumu resmi sayfada yazmamakta neden olabilir.

 178. Ahmet der ki:

  Bir kaç sorum var aydınlatmanızı rica ediyorum.
  1) 4 senelik bir açık öğretim programına yerleşmek için YGS’de 180 puan almak yeterli midir yoksa LYS sınavına girmem gerekiyor mu?
  2) 4 senelik açık öğretim için sayısal-sözel ve eşit ağırlık puanlarının her hangi birinde (YGS-1, YGS-2 vs gibi) 180 puan almak yeterli midir?

  Teşekkürler.

 179. nur der ki:

  ygs3den178 ygs4den175 ygs5den166 puan aldım. meslek lisesiyim kendi bölümümü istemiyorum lys sınavına da giremiyorum 2 yıllık bölümleri tercih edebilir miyim ? tercih edebiliyorsam hangi bölümler olur ? yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler..

 180. cmr der ki:

  ygs 3 = 208
  ygs 4 = 201 puan aldım
  lisede bölümüm sosyal bilimler di sözelciyim aöf te 4 yıllığa girebilirmiyim

 181. zeynep der ki:

  slm ben bu yıl üniversite sınavına girdim ve 128 puan aldım 2 yıllık çocuk gelişimi bölümü mezunuyum açık öğretime girebilirmiyim.

 182. sibel yazıcı der ki:

  slm hocam bn açık lise genel kültür okuyorum ygsye gırdm bu yıll 125 puan aldım mezun olmadım bana okuldan puan gelır mı 2 yıl unv 125 puanla gıdılıyo bolumum tutyo gıdeblrmıyım ?

 183. ahmet der ki:

  selam ben ygs 3 ve ygs 4 ten 140 141 paun aldım acaba bir yere gidebilrmiyim yardımcı olurmusunuz bu kouda bana teşekürler..

 184. havva der ki:

  ygs 4 puanım 211 okuldan ek puan gelir mi?

 185. ümit der ki:

  (ygs1)134,05069 (ygs2)133,39479 (ygs3)146,12381 (ygs4)137,39896 (ygs5)145,05912 (ygs6)141,21960 benim puan cetvelim 2 yıllık üniversiteye açıktan veya düzden yazıla bilirmiyim..?

 186. handan der ki:

  hocam slm ben ygs 5 ten 199 aldım lys girip ygs puanımı yükseltebilirmiyim istediğim bölüm sosyal hizmetler açıkööretim, çocuk gelişimi bölümü mezunuyum geçen yıllarda daha iyi puanlar almama rağmen ne çocuk gelişimi bölümüne nede sosyal hizmetlere yerleştim bu nasıl bi düzen anlamadım 145 barajını geçmen yeterli diyolar ama pu puanla yerleşmek lmkansız o yüzden lys girsem kötü puan alsam ygs de puanı etkilermi?saygılar

 187. tuba der ki:

  slm ben ygs 3den 208 puan aldım digerliri 199 ben tercihimi en yüksek puanıma gore mı yapmak zorundayım artı emlak ve emlak yönetimi tercih edebiliyormuyum ygs 5 alıyor ygs5 177 puanım yani en yuksek puanıma göre mi tercih edecegim bana önerebileceginiz aöf varmı artı ygs 3 ten mi tercihimi kullanmalıyım

 188. bafiros der ki:

  ya açıköğretim ingilizce öğretmenliği seçilirken aobp (diploma notu)ekleniyor mu örneğin 285 alınmışsa aobp 60 olsa normalde 345 olur bu açıköğretim de de aynı mı ham puana diplomanın notu ekleniyor mu tşk ettim….

 189. nur der ki:

  hocam soruma cevap alamadım tekrar sormak istedim lütfen cevaplar mısınız? ygs3den178 ygs4den175 ygs5den166 puan aldım. meslek lisesiyim kendi bölümümü istemiyorum lys sınavına da giremiyorum 2 yıllık bölümleri tercih edebilir miyim ? tercih edebiliyorsam hangi bölümler olur ?

 190. ülkü der ki:

  benim ygs3 333 ve ygs5 317 ham puanım var. atılım üniversitesi hukuk fakültesi taban puanı 350 civarı. ortaoğretim başarı puanım da yüksek gelir. benim bimek istediğim sadece ygs puanı ile tm2 bölümlerinden tercih yapılabilir mi?

 191. umıt der ki:

  merhaba ben ygs3 163 ygs4 160 puan aldım anadolu ticaret lisesi çıkışlıyım 4 yıllık hangi bölümleri yazabilirim

 192. mehmet der ki:

  2 yıllık baraj 140 mı yoksa 160 mı?

 193. beyza der ki:

  hocam benim ygs3 320,ygs4 307,ygs5 317 nereler olur ygsden tercih yapmak istesem ?????

 194. ASLI der ki:

  MERHABALAR BEN ANADOLU LİSESİ ÇIKIŞLIYIM 2012 YGS YE GİRDİM 2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİ(AÖF)HARİÇ TERCİH EDEBİLR MİYİM? TEŞEKKÜRLER..

 195. ilkay der ki:

  ygs 1 den barajı gecen bir ögrenci ygs 2 den gecememişse sayısal 1 den tercih yapamıyor mu acaba ? nelere etkisi var bu konuda acıklama yapar mısınız ??

 196. Ece07 der ki:

  Merhhabalar,bu soru benım ıcın çok onemli ben ygs den tercih yapacağım 4 yıllık ve özel bir üniversite yazacağım ygs 6 177 bununla 4 yıllık tercih edebiliyormuyum ? yoksaa bu ygs 6 dan mı 180 i geçmem gerek? bunun cevabu bnm ıcn ck onmlı tsekkurler

 197. zeynep der ki:

  slmlar ben kız meslek lisesi çocuk gelişim bölümünden mezun oldum ygs3 150 ygs4 151 puan aldım ben 88 dogumluyum ve bu yıl ilk defa girdm sınava direk geçiş yapabiliyoruz ya bana gemezsse neyapmalıyım sizce_? diploma notum 65.99 bide ilk tercihimiz kendi ilimiz olmak zorundamıı yardımcı olursanız sevinirim ….. şimdiden teşekkürler.

 198. zeynep der ki:

  ben yaptıgım yorumu bulamıyorum bu nednle cvbımıda göremedmmm yaaa

 199. burcu der ki:

  slmlar hocam ben gecen yıl kız meslek lisesinden çocuk gelşim böümünden mezun oldum yg3.150 ygs4.151 direk geçiş yapabiliyoruz fakat kendi ilimize yapma zorunlulugumuz varmış dogrumu bu. bide ben 88liyim sizce ben direk gecş yapablrmym?

 200. aleyna der ki:

  Merhablar sitenize hayranim bi sorum olcak size ben ygs den 209 puan
  almistim sizce hangi bolumi seciyim lys ye girmiycem acikogretim hangi bolumu tavsiye edersiniz duz lose mezunuyum ygs puanima gore bi fikir sunarsaniz kpss ye girsem umut varmi cok tsk ler

 201. aleyna der ki:

  Lutfen aciiiiiiiiiiiil cevap internetim suresi bitmek uzere

 202. tugce der ki:

  ben sunu sormak istıyorum.ygsden atıyorum ygs6 puanın 170.lysye gırıyosun ama TM den tercıh yapılamıyomus cunku ygs 6 puanın barajı gecemediği için.bu ne kadar dogru?

 203. leyla der ki:

  çook ii de ingilizce öğretmenliği ygs kaç dan alıyor

 204. fatma der ki:

  ygs5 den 213 ygs6 dan 207 puan aldım düz lise 2006 çıkışlıyım aöf den okul öncesi öğretmenliğiokuyabilir miyim?yardımcı olur musunuz?

 205. Büşra der ki:

  Merhaba hocam benim ygs5 sıralamam 130 bin okul öncesi ögretmenliği gelir mi? Tesekkürler

 206. fatma der ki:

  merhabalar soruma cevap alamadım . sorumu cevaplarsanız çok memnun olcam bi daha yazayım ygs5 den213 ygs6 dan 207 aldım ve 2006 düz lise mezunuyum aöfden okul öncesi öğretmenliği okuyabilir miyim lütfen soruma cevap yazın

 207. editör der ki:

  fatma: İmkansız , baska bölümlere ya da seneye tekrar hazırlanabılırsın

 208. büşra der ki:

  ygsde dil puanı diye bişey yok mu ?

 209. selda der ki:

  ben konaklama işletmeciliğini okumak ıstıyorum bunun için ygs 6 ile girmem gerekıyomuş. sımdı agırlıklı olarak hangi derslere calışmamı önerırsınız ? ders olark byolojı fızk matemtk felsfe ve trkce ıyı . geomtrım pek ıı degl kımya da aynı şeklde .s hangılerıne agırlık vermemı onerırsınz ?

 210. merve der ki:

  benim ygs 6 puanım nie yookk :S

 211. Tuğçe der ki:

  benim bölümüm grafik ama üniversitede bölümümü değiştiricem okuldan bana puan gelir mi?

 212. seda der ki:

  ben sağlık meslek lisesinde okuyorum ancak bölümümü sevmiyorum kimya öğretmenliğini istiyorum.bunun için ygs 2 puanı gerekli sunu sormak istiyorum ben tekrar lys sınavına girmem lazım mı cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler

 213. ümmügülsüm der ki:

  ygs 1 de baraj kaç puan

 214. matematik sorunlusu der ki:

  arkadaşlarrr ben hkuk istiyorumda bu puan türlerinden hangisini iyi yapmam gerekiyor ????

 215. Ece der ki:

  Bir dil ögrencisinin ygslerden hangisi gecerli olucak?

 216. yelda der ki:

  merhaba , ben açık öğretim ingilizce öğretmenlik sınavına kendim hazırlanıyorum. hangi derslere çalışmam lazım ing hariç. yani ygsde mat, türkçe , sosyal bilimler (coğrafya, tarih, sosyoloji ,felsefe) ve dil sınavlarına mı hazırlanacağım lütfen yardımcı olun. sonra min 180 puan alırsam lys ye hak kazanırmıyım saygılar

 217. yelda der ki:

  bu arada matematik çıkışlıyım anadolu lisesi

 218. şengül der ki:

  ben 2009 çocuk gelişimi meslek lisesi mezunuyum.açık öğretimde okul öncesi öğretmenliğini okuyabilmek için ygs den veya lys den hangisine girip hangi bölümleri çözüp kaç puan almam lazım

 219. ibrahim der ki:

  mrb arkadaslar adım ıbrahım ygs lys polslık dgs askerı sınavkara gıbı hangı sınav konusunda sorunuz olursan buyrun beklıyorum sızlere yardımcı olabılırsem ne mutlu bana hepınıze sımıden basarıalr allah yar ve yardımcınız olsun selametle nuamram 05369176018ne zaman ıstersenız ben burdayım

 220. özlem der ki:

  benim kafam çok karıştı ya.s

 221. özlem der ki:

  ben ticaret meslek lisesinde muhasebe okuyorum ama alan dışı tercih yapmak istiyorum.Bunun için ne yapmam gerekiyo? YGS puanı yeterli olur mu alan dışı tercih yapmak için?

 222. adsız der ki:

  ben diger sene kız teknik ve meslek çocuk gelişiminden mezun olcam ama bn AABT (ambulans ve acil bakım tekniketligi) istiyorum bunun için lys ye girmem gerekiyor lys de hangi dersin sınavlarına girmeliyim cevaplarsanız sevinirim

 223. berna der ki:

  ben anadaolu sağlık meslekte tıbbi lab. bölümünde okuyorum ama fizik tedavi istiyorum (4 yıllık) kazanma sansım var mı ?

  • BEREN EGE der ki:

   fizik tedavi ygs 2 den alıyor diye biliyorum puan yüksek ve okulun bu bölüm için ek puan vermez bende asml hemşirelik okuyorum okulun ekl puan verdiği bazı bölümler var ama fizik tedavide zor puanları yüksek.

 224. ELA der ki:

  MERHABA BEN 2009 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MEZUNUYUM BIZIM HALEN 2 YILIK GECIS HAKIMIZ VAR MI NASIL KULANABILIRRIM BEN LISE DE BRANS ÖGRTMENI OLMAK ISTIYORUM NE YAPABILIRIM STAJDAN SONRA ÖZEL SEBEPLERDEN DOLAYI NE EĞİTİMİME NE DE ÖGRTMENLİĞE DEVAM EDE BILDIM BENI YONLENDIRERMISNIZ VE AYRICA ACIK OGRETIMDE COCUK GELİŞİMİ VE EGITIMI BÖLÜMÜ KALKMIS DENILIYOR DOGRU MU..

 225. fea der ki:

  eşit ağırlıltan mezunum eşit ağırlıkta önemli olan türkçedir türçenin 40 sorusu 280 puan getirir herşey türkçede bitiyor türkçeyi hallettiyseniz matematiğe yönelin rahat ve iyi bir sınav geçirömek istiyorsanız

 226. Sinem der ki:

  Merhaba, Açık öğretim fakültesi okul öncesi öğretmenliği bölümü tercih edebilir miyiz? Bu Bölüm kapatılmadı mı?

 227. meryem der ki:

  imam hatip cıkıslıyım ygs de 180 üzeri yaparsam farklı bir alan tercih edebilir miyim? örnegin cocuk gelisimi :)

 228. batıhan karataş der ki:

  ben muhasebe bölümü okuyorum ygs de hangi türde sınav olacağım

 229. ayla denge der ki:

  mf mezunu bir öğrenci lys de yine matematiktenmi girecek türkçe sosyal da yapabilecekmi lütven konuyla ilgili acil olarak cevap verirseniz çok sevinirim.

 230. onur der ki:

  ben seneye çocuk gelişimi bölümünden mezun olacağım ama düz lise de okuyorum kız meslek değil hemşirelik istiyorum okul birinciliğim var eğer bölüm dışı tercih yaparsam birincilik puanım yine gelir mi biri bana bu konu hakkında bilgi versin lütfeen

 231. özge der ki:

  ben tm mezunuyum ziraat mühendisliği istiyorum fen yapmadan mat yapsam yeterlimi illaki fen yapmam gerekiyormu cevap verirmisiniz

 232. aysunberra der ki:

  ark.lütfn bi yardm.arapça öğr.okumak istyorum dil3 alyor sorum şu ygs de sözel mi yapcam mat fen gereklmi snra ne kadr puan yapmm lazm ki lys de dil snavna grmeyi hak kazanıyım ltfn bilgi vern

 233. beste der ki:

  250 puanla tutturursun özge nereyi ıstediğin de önemli tabi ama fen den tabiki cozmelisin mühendislik te fen cok etkiliyor

 234. merve der ki:

  kız meslek lisesi mezunlarına ek puan veriyorlar mı ve sözel ağırlıklı orta öğretim puanı nasıl hesaplanıyor

 235. nisa der ki:

  allahım yarabbım bu sene bızde sıra sız atlattınız tabı nasıl sey bunlar ya ben bunları cozmek ıcın yordugum kafayı derslere yorsam zaten gecerım bu ne boyle karman corman. bılmıyorum ne yapacagımıı

 236. Tolga Yurman der ki:

  ya acaba gys nin yuzde kaçi etkili olcak mesela 350 puan aldık diyelim bunun ne kadarı lys ye eklenecek.

 237. BEREN EGE der ki:

  sağlık meslek lisesi 3. sınıf öğrencisiyim üni. de de hemşirelik istiyorum ygs 2 den alıyormuş çoğu üniversite benim merak ettiğim hangidersten keç net kaç puan getirir ör:mattan 15 net yapsam kaç puan getirir gibi şimdiden teşekkürler…

 238. yücel der ki:

  bn eşitağırlık ygs kaça bakacağız puan için

 239. ben teknik grafik bölümü ögrencisiyim ygsde matematigi çözmek isemiyorum çünki yapamacagımı düşünüyorum sözel agırlıklı çözmek istiyorum bunun puan açısından bana ne getirecegini bilmek istiyorum acil bu hafta sınava girecegm lütfen acil cevap verin 4 yıllık kazanabilirmiyim lysye girmeden güzel sanatlar fakültesini acilll

 240. muhammed der ki:

  ygs deki baraj puanı ygs kaça göre belirleniyo hangi tür baraj puanı belirliyo cevaplarsanız sevinirim :)

 241. gaye der ki:

  düz lise eşit ağırlık mevzunuyum ygs3 140 ygs4 145 aldım açık öğretime girebilirmiyim.

 242. pınar der ki:

  ygs3 puanım 242.88734 nerelere tercih yapabilirim yardımcı olursanız sevınırım

 243. duygu der ki:

  mesela ygs3ten barajı geçsek diğerlerinden geçmesek ama yerleştirme puanlarında hepsine puan geliyor ya o zaman ygs4 ygs5 ygs6dan da tercih yapabilirmiyim

 244. Tuana Türeme der ki:

  ya ben ygsye gircem çoçuk gelişimi hocalığı istiyorum kaç net ve lys hangi dersler çıkçak bilmiyorum :(

Bir Cevap Yazın